ROZPOČET ŠKOLY 2025

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti a jak vše sjednotit se PHmaxem.

Na webináři Vás komplexně seznámíme se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy, včetně změn, které nás čekají v roce 2025.

Poradíme, jak správně plánovat finanční prostředky, jak oživit školní rozpočet díky dotacím, doplňkové činnosti a dalším alternativním zdrojům a na co si musíte dát pozor z pohledu legislativy.

TÉMATA:

 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Zdroje a jejich výše dle nového způsobu
 • Možnosti řešení hraničních situací
 • Organizace školy v závislosti na PHmax
 • Normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • Správné sestavení rozpočtu školy
 • Příklady porušení rozpočtové kázně
 • Závazné ukazatele pro státní dotace
 • Fondy příspěvkových organizací
 • Fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP
 • Tvorba a použití fondů
 • Doplňková činnost
 • Možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství
 • Aktuální informace a dotazy

Ing. Petra Schwarzová

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
 • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
 • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
 • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE