JAK VYPLNIT VÝKAZ R44-99 A OSTATNÍ PROBLEMATIKA SPOJENÁ S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Pro získání financí na podpůrná opatření 2.–5. stupně, je nezbytné správně realizovat všechny stupně podpůrných opatření. Na webináři poskytneme praktický návod pro správné vyplnění výkazu a na praktických příkladech ukážeme správnou aplikaci s využitím legislativy týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (vyhl. 27/2016 Sb.). Zaměříme se na všechny stupně podpůrných opatření, jejich správnou realizaci včetně správného vedení dokumentace a zejména na správné vyplnění výkazu R44-99, který je klíčový pro získání financí na podpůrná opatření 2. – 5. stupně. 

Projdeme si krok za krokem vyplnění výkazu R44-99 po jednotlivých kolonkách a výkaz P1c-01, který slouží jako zdroj financování podpůrných opatření 1. stupně (např. pedagogická intervence).

Upozorníme na nejčastější chyby z praxe a ukážeme, jak se jim vyhnout, aby se výkaz R 44-99 stal pomocí, nikoliv zdrojem příštích problémů.

TÉMATA:

  • Aplikace vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a související legislativy (vzdělávání žáků s SVP, stupně podpůrných opatření, práce s PPP a SPC, doporučení a zpráva, IVP apod.)
  • Vykazování a financování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (NFN) – výkaz R44-99
  • Financování podpůrných opatření 1. stupně – pedagogická intervence
  • Diskuse a odpovědi na vaše dotazy

Ing. Petra Schwarzová

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
  • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
  • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
  • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE