PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V PRAXI ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Jak účinně omezit právní rizika v praxi vychovatele školní družiny

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Provoz školní družiny je svázán s řadou formálních požadavků, které se týkají právní odpovědnosti školních družin za svěřené děti. V praxi se setkáváme s nejasnostmi a někdy i konfliktními situacemi zejména při komunikaci s rodiči, kdy není zcela jasné, jak se správně zachovat a jak rozhodovat s ohledem na zájem dítěte, ale i s ohledem na dodržování právních předpisů a vlastní právní ochranu.

Vychovatelé školních družin mají právní odpovědnost za svěřené děti a v této souvislosti se dostávají do různých situací, které musí řešit. Jedná se o otázky vyzvedávání a předávání dětí, náležité postupy při úrazech nebo zdravotních potížích dítěte, podávání léků, jednání s orgány veřejné moci a řadu dalších sporných situací, které při provozu školní družiny nastávají.

Formální návody na řešení těchto situací, které jsou zahrnuty do dokumentací a směrnic, často nepokrývají všechny případy, s nimiž se setkáváme. Zaměříme se na typické situace z praxe a ukážeme si správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací s ohledem na zájem dítěte, ale i s ohledem na naši ochranu před právními riziky.

Nabídneme Vám přehled doporučení a postupů s důrazem na individuální odpovědnost pracovníků školních družin. Pomocí vybraných kazuistik a příkladů dobré praxe se seznámíte s řešením konkrétních případů v každodenní školní praxi.

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na školskou problematiku a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady, oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE