PRAHA OČIMA BÁSNÍKŮ A PROZAIKŮ

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

PRAHA OČIMA BÁSNÍKŮ

Jak vznikl název Praha? Nejstarší mýty a nejznámější pověsti a co je na nich pravdy? Proč je Praha označována jako „zlatá“, „stověžatá“, „Řím severu” a jak je to s názvem „Praha matka měst“? Budeme si povídat o Praze jako zdroji inspirace pro básníky v minulosti, ale i v současnosti. Uvedeme si ukázky z děl Karla Hynka Máchy, Jaroslava Vrchlického, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta, Petra Skarlanta a dalších a zmíníme se o tom, jaký byl jejich vztah k naší matičce Praze. Krátce se též zmíníme o Praze v písničkách Karla Hašlera.

PRAHA OČIMA PROZAIKŮ

Tentokrát si povíme něco o nejznámějších pověstech o Praze a jak je to s nimi doopravdy. Zavedeme vás na tajemná místa Prahy,  zmíníme se o nejznámějších pražských strašidlech, a kde se s nimi můžeme potkat, a jak je to s pražskými vodníky. Hlavně se však budeme věnovat Praze jako zdroji nekonečné inspiraci. Není snad jediný spisovatel v české literatuře, jediný umělec v historii české kultury, který by neprošel Prahou. Mnozí se zde narodili, jiní sem přicházeli na studia, za povoláním, putovali sem ze vzdálených venkovských domovů… Seznámíme se blíže s tím, jak psali o Praze naši významní prozaici, jak je zachycena Praha například v díle Jana Nerudy, Karolíny Světlé, Jakuba Arbesa, Vladimíra Neffa, Jiřího Marka nebo Jindřišky Smetanové. 

Webinář poskytne účastníkům inspiraci jak zpestřit hodiny českého jazyka a především motivovat žáky k zájmu o literaturu. Webinář  vede PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. Kuna nese nanuk aneb čeština vás baví

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE