SPOKOJENÝ UČITEL ANEB JAK ROZVÍJET POZITIVNÍ INTELIGENCI VE VÝUCE

Spokojený učitel rovná se spokojený žák

Mgr. Petra Všetečková, ACC a Ing. Kateřina Pešková, ACC

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Učitel s vysokou pozitivní inteligencí dokáže zvládat psychické výzvy s klidem a lehkostí. Díky tomu dokáže ve třídě navodit bezpečnou atmosféru, v níž se žáci rádi zapojují a vzbuzuje to v nich větší zájem o učení. Posilováním pozitivní inteligence jsme schopni postupně zvládat větší a větší psychické výzvy s klidem a nadhledem. Nejenom, že nás nevyvede z míry žák se svými všetečnými dotazy, ale ani administrativně náročné úkoly či problematické vztahy. 

Klíčem k duševní odolnosti je oslabení tzv. vnitřních sabotérů (negativních vzorců a omezujících přesvědčení). Negativní emoce jako stres, úzkost, pochybnosti o sobě, frustrace, lítost, pocit hanby, viny či pocit neštěstí vypovídají o tom, že náš život ovládají sabotéři.Učitelé získají konkrétní kroky, pomocí kterých budou umět rozpoznávat projevy sabotérů nejen ve svém vlastním životě, ale i u svých žáků. Učitel následně dokáže pomoci žákovi odhalit, kdy je motivován strachem a omezujícími přesvědčeními a bude mu umět ukázat, jak nahradit chování motivované strachem chováním motivovaným touhou objevovat a růst.

Na webináři se zaměříme na 3 jednoduché kroky, jež zvyšují pozitivní inteligenci:

 • Nefunkční vzorce chování, identifikujeme tzv. vnitřní sabotéry (perfekcionista, hyper-dosahovač, oběť, vyhýbač atd.)
 • Aktivace procesu změny, aktivujeme naši pozitivní mysl a osvojíme si techniky pro zklidnění a ovládnutí emocí (tzv. PQ cviky)
 • Funkční vzorce chování, rozvineme schopnosti našeho moudřejšího já (např. změna perspektivy, zvídavost, aktivace, navigace, empatie, inovace)
Na webináři si osvojíte techniky, pomocí kterých si vytvoříte nové návyky, jimiž nahradíte nefunkční vzorce chování. Osvojíte si nové dovednosti, které vedou k úlevě a uvolnění od psychického napětí. Využívání těchto technik vede k rozvoji potenciálu, k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, k udržování dobrých a zdravých vztahů, k rozvoji prostředí, ve kterém se děti učí s chutí a důvěrou a nebojí se projevit či udělat chybu.  

Lektorka: Mgr. Petra Všetečková, ACC

 • Profesionální lektorka a koučka s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF) a absolventka výcviku Positive intelligence CCE ICF (Continuing Coach Education, Mezinárodní federace koučů), profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach) 
 • 20 let praxe v oblasti vzdělávání a poradenství, školení zaměřená na vzdělávání dospělých v oblasti soft skills, komunikačních, prezentačních dovedností
 • Absolventka Univerzity Palackého Olomouc, obor pedagogika, sociální práce
 • zakladatelka projektu Kouči do škol
 • https://www.petravseteckova.cz/

Lektorka: Ing. Kateřina Pešková, ACC

 • Profesionální lektorka a koučka s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF) a absolventka výcviku Positive intelligence CCE ICF (Continuing Coach Education, Mezinárodní federace koučů), profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach), je prakticky nevidomá 
 • 20 let praxe v oblasti vzdělávání v roli poradce, lektorky a profesionální koučky, specializuje se na rozvoj lidského potenciálu, rovné příležitosti a na pozitivní inteligenci
 • Absolventka Sebepoznávacího výcviku v Institutu aplikované psychologie
 • Psychologické poradenství, poradce pro zdravotně postižené studenty 
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE