PERSONÁLNÍ MANAGEMENT A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Webinář cílí na rozšíření kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti manažerských dovedností se zaměřením na personální management ve školství. Hodnocení zaměstnanců patří k základním personálně manažerským procesům v organizaci. Základními cíli hodnocení zaměstnanců je snaha o dosahování lepších pracovních výsledků, eliminace chyb, udržování vzájemné komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci, zjišťování potřeb zaměstnanců, tvorba systému odměňování a další plánování cílů. 

Obsah webináře zahrnuje téma hodnocení zaměstnanců, včetně současných trendů, pozitiv a rizik hodnotících pohovorů, sebereflexe jako nástroje pro rozvoj pedagogických pracovníků, efektivního řízení pedagogických porad, plánování a určování priorit v práci vedoucího pracovníka ve školství pomocí time managementu a řešení krizových situací v pedagogickém týmu, včetně komunikace s nespolupracujícími a obtížnými rodiči.

Webinář nabízí vedoucím pracovníkům mateřských škol praktické nástroje a znalosti k efektivnímu personálnímu managementu a rozvoji školního týmu, což má pozitivní vliv na celkovou kvalitu předškolního vzdělávání a fungování školního prostředí.

OBSAH:
Principy hodnocení zaměstnanců jako prostředek rozvoje MŠ
 • Současné trendy v systémech hodnocení zaměstnanců
 • Pozitiva a rizika hodnotících pohovorů v mateřských školách
 • Sebereflexe jako prostředek rozvoje pedagogického pracovníka
Efektivní řízení pedagogických porad
 • Pedagogická rada v prostředí mateřské školy
 • Jak efektivně vést pedagogickou poradu
Jak efektivně hospodařit s časem – time management
 • Plánování a priority v praxi vedoucího pracovníka MŠ
 • Time management jako významný prostředek řízení školy
Krize v pedagogickém týmu
 • Komunikace s agresivním a nespolupracujícím rodičem
 • Typologie problémového rodiče
 • Krizové situace v pedagogickém týmu

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE