PRACOVNÍ PRÁVO - OBECNÝ PŘEHLED ZMĚN PRO ŠKOLY

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Letošní rok je ovlivněný několika novelami důležitých školských a jiných předpisů, které přinesl školám řadu zásadních změn a nových povinností. Výrazné změny a zpřísnění přinesla také novela zákoníku práce.

Výrazné změny a zpřísnění přinesla novela v úpravě dohod DPP/DPČ (odměňování, nemocenská, výpočet dovolené aj.), rozšiřřila informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru, přinesla změny v oblasti práce na dálku, rodičovské dovolené a při zaměstnávání matek malých dětí. Novela také stanovvila nová pravidla v elektronickém doručování důležitých pracovních písemností (např. výpověď) a umožnila nahradit papírové smlouvy elektronickými (elektronické uzavírání pracovních smluv emailem) aj.

Zveme vás na speciálně sestavený webinář, na kterém budou představeny všechny důležité legislativní změny a jejich praktické dopady pro školy v oblasti pracovního práva. Zároveň budou zodpovězeny vaše konkrétní dotazy.

Zorientujte se rychle a snadno v legislativních novinkách a připravte se s námi na další školní rok.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE