TENKÝ LED MEDIKACE A ZDRAVOTNICKÝCH ÚKONŮ VE ŠKOLSTVÍ

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Medikace a zdravotnické úkony patří mezi ožehavá témata českého školství. Lektorka Vás komplexně seznámí s problematikou medikace a zdravotnických úkonů v mateřských školách a přinese informace a doporučení, která můžete okamžitě využít ve své školní praxi. Ukážeme si nejčastější chyby mateřských škol a dáme doporučení pro úpravu školních řádů.

Pedagogičtí pracovníci často, ve snaze vyhovět rodičům, provádějí ve školách zdravotní úkony, ke kterým nemají kvalifikaci a ani kompetence. V případě chybného úkonu, mohou být důsledky fatální. Desítky let v této oblasti chybí součinnost ministerstev a ti, kteří na situací doplácí jsou ředitelé, učitelé a asistenti, kteří se ocitají mezi mlýnskými kameny požadavků rodičů a platné legislativy. Jaké povinnosti a práva má zákonný zástupce dítěte, rodič a jaké škola? Jaké jsou hranice a limity pedagogických pracovníků? A na co si dát pozor? 

Na webináři se budeme věnovat kompetencím pedagogických pracovníků v souladu s platnou legislativou, upřesníme požadavky krajských hygienických stanicnezapomeneme upřesnit ani kompetence asistentů pedagoga. 

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
  • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
  • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
  • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE