fbpx

AKREDITACE Č.J.: MSMT-21170/2022-4-656​

MEDIAČNÍ TECHNIKY V PRAXI ŠKOL

Webinář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se ve své každodenní pedagogické činnosti dostávají do problematické komunikace se svými žáky, zákonnými zástupci či kolegy. Zejména komunikace s rodiči bývá často obtížná a není snadné dospět k oboustranně spokojenému řešení, aby se ani jedna ze stran necítila ukřivděná či poražená. A i když je dosaženo vzájemné shody, né vždy je tato dohoda ze strany rodičů dodržována.

Webinář je zaměřen na praktické využití mediačních technik ve školách s cílem zefektivnit komunikaci účastníků a prohloubit jejich dovednosti při řešení a urovnávání školních sporů.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Mediační techniky v praxi škol

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Mediace je efektivní metoda, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole a trvale tak zlepšovat sociální klima. Pomocí mediačních technik je určena příčina nedorozumění a lze nastavit spolupráci mezi rodiči a učiteli tak, aby dlouhodobě fungovala a odpovídala zájmům a potřebám všech zúčastněných.

Mediace se orientuje na řešení, nikoliv na hledání viníka. Ideální situace je taková, kdy škola pro případ urovnání konfliktů využívá mediátora. V případě, že mediátor není k dispozici, je užitečné, aby pedagogogický pracovník byl vybaven účinnými technikami a metodami, aby sám byl schopen efektivně zvládát obtížné komunikační situace a najít řešení k oboustranné spokojenosti.

OBSAH:

 • Podstata mediace a mediačních technik – v čem se liší od běžné komunikace
 • Nejčastější nevhodné způsoby komunikace při ve školní praxi, typické komunikační problémy ve školních vztazích
 • Budování bezpečí a důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky
 • Základní typy rozhovorů ve škole – umění pochvaly, kritiky a omluvy
 • Přeměna komunikačního konfliktu na efektivní spolupráci účastníků
 • Otevřené otázky, konkrétní otázky, návodné otázky
 • Pravidla aktivního naslouchání – umění naslouchat druhé straně (učitel-žák-rodič)
 • Přehled technik aktivního naslouchání – ocenění, parafráze, zrcadlení, shrnování, přerámování a neutralizace
 • Technika ocenění, kdy ji používat a proč
 • Techniky zrcadlení a parafráze – kdy je používat a proč, naslouchám a rozumím
 • Spojení technik parafráze a zrcadlení, ukázky příkladů ze školní praxe
 • Techniky přerámování a neutralizace – pojmenování potřeb účastníků
 • Technika shrnování, kdy ji používat a proč
 • Hledání vzájemně přijatelných řešení
 • Praktické použití technik na konkrétních příkladech školní praxe
 • Využití mediačních technik v případě komunikace s problematickými typy osobností – s jedinci typu manipulátor a agresor
 • Předvedení modelových rozhovorů a jejich možných řešení – žádoucí a nežádoucí komunikace, nejčastější chyby v komunikaci
 • Kladení efektivních otázek a odpovědí
 • Dotazy a diskuze, sdílení zkušeností

LEKTORKA

Ing. JANA NUMERATO

 Lektorka, mediátorka, faciliátorka a trenérka mediace a vyjednávání, specializuje se na mediace a řešení konfliktů ve školách a v rodinách.

 • Certifikovaná mediátorka zapsaná u Ministerstva spravedlnosti
 • Zaměřuje se na rodinné mediace a mediace pro školy a školská zařízení
 • Absolvovala Institut pro mediaci a pracovní vztahy,
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy – semináře mediace a mediačních technik – mediace a vyjednávání
 • Semináře/webináře/workshopy facilitace, mediace a mediačních technik pro instituce, firmy a veřejnost
Termín 5.4.2023
Délka kurzu8:30 – 14:00 hod
LektorkaIng. Jana Numerato
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-21170/2022-4-656
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com