MEDIAČNÍ TECHNIKY V PRAXI ŠKOL

Jak využít mediaci k řešení konfliktů ve školách

Ing. Jana Numerato

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Webinář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se ve své každodenní školní činnosti dostávají do problematické komunikace s rodiči, žáky či kolegy. Zejména komunikace s rodiči bývá často obtížná a není snadné dospět k oboustranně spokojenému řešení, aby se ani jedna ze stran necítila ukřivděně či poraženě. A i když je dosaženo vzájemné shody, ne vždy je tato dohoda ze strany rodičů dodržována.

Webinář je zaměřen na praktické využití mediačních technik ve školách s cílem zefektivnit komunikaci účastníků a prohloubit jejich dovednosti při řešení a urovnávání školních sporů.

OBSAH WEBINÁŘE:

Ve školním prostředí vzniká mnoho konfliktů spontánně a neočekávaně a často přerůstají v agresivní chování. Žáci a rodiče očekávají rychlé rozhodnutí učitele. Mediace je efektivní metoda, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole a trvale tak zlepšovat sociální klima. Pomocí mediačních technik je určena příčina nedorozumění a lze nastavit spolupráci mezi rodiči a učiteli tak, aby dlouhodobě fungovala a odpovídala zájmům a potřebám všech zúčastněných. 

Mediace se orientuje na řešení, nikoliv na hledání viníka. Ideální situace je taková, kdy škola pro případ urovnání konfliktů využívá mediátora. V případě, že mediátor není k dispozici, je užitečné, aby učitel byl vybaven účinnými technikami a metodami, aby sám byl schopen efektivně zvládát obtížné komunikační situace a najít řešení k oboustranné spokojenosti.

Webinář nabízí škálu technik pro zklidnění a zvládnutí konfliktních situací a postupy jak určit příčinu nedorozumění a nastavit pravidla vzájemné spolupráce tak, aby dlouhodobě fungovala a odpovídala zájmům a potřebám všech zúčastněných stran.  

Lektorka: Ing. Jana Numerato

  • Lektorka, mediátorka, faciliátorka a trenérka mediace a vyjednávání, specializuje se na mediace a řešení konfliktů ve školách 
  • Mediátorka zapsaná u Ministerstva spravedlnosti
  • Zaměřuje se na mediace pro školy a školská zařízení
  • Absolventka Institutu pro mediaci a pracovní vztahy
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy a VŠE, semináře mediace a mediačních technik – mediace a vyjednávání
  • Semináře/webináře/workshopy facilitace, mediace a mediačních technik pro instituce, firmy a veřejnost
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE