fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě

Vzdělávací kurz je zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti, ochrany digitální identity uživatele, prostředí sociálních sítí a jejich bezpečného využívání dětmi a žáky. Pedagogický pracovník se seznámí se specifickými riziky sociálních sítí, s obecnými preventivními doporučeními ve vztahu ke kybernetickým útokům, možnostmi ochrany uživatelů a způsoby řešení kybernetických útoků.

Přihláška na webinář

Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Jedním z cílů vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s problematikou vzniku a persistence digitálních stop a jejich následného využití útočníky při kybernetických útocích. Pedagogický pracovník bude po absolvování kurzu schopen prezentovat možnosti snížení vzniku digitální stopy a taktéž bude schopen lépe porozumět ochraně digitální identity. Dalším cílem kurzu je prezentovat aktuální kybernetické útoky zaměřené na děti primárně v prostředí sociálních sítí. Na základě analýzy proběhlých útoků bude pedagogický pracovník schopen předat získané poznatky, poznat varovné signály a bude vědět, jak postupovat v případě konkrétního kybernetického útoku.

OBSAH

 • Kyberprostor a sociální sítě
 • Technické a legální limity prostředí on-line světa.
 • Specifická pozornost bude věnována prostředí sociálních sítí, jejich využívání zejména dětmi/žáky.
 • Specifikace rizik v on-line světě s důrazem na školní prostředí.
 • Fungování digitálních identit a digitální stopa
 • Vznik digitální identity a digitální stopy v on-line prostředí
 • Možnosti prevence zanechávání části digitálních stop
 • Na praktických příkladech budou prezentovány jednotlivé možnosti ochrany uživatelů se zaměřením potřeb škol a školských zařízení.
 • Vybrané kybernetické útoky
 • Nejzávažnější kybernetické útoky, které jsou zaměřeny na děti/žáky.
 • Zejména útoky typu: kybergrooming, sexting a kyberšikana.
 • V rámci jednotlivých útoků budou prezentovány reálné případy z praxe, na kterých bude demonstrován vhodný i nevhodný postup škol při řešení těchto útoků a jejich následků.
 • Ochrana před vybranými útoky
 • Obecné preventivními doporučení ve vztahu ke kybernetickým útokům.
 • Úlohou rodičů a školy/ školského zařízení v rámci ochrany dětí on-line.
 • Vytvoření bezpečného on-line prostředí.
 • Limity zajištění digitálních dat a možnosti jejich následného využití.

LEKTOR

Doc. JUDr. Jan KOLOUCH, Ph.D.

 • Masarykova univerzitaÚstav práva a technologií, Odborný pracovník v  Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktu, aplikovatelnost práva v kyberprostoru
 • Policejní akademie ČR – obor Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Garant a vyučující předmetů: Informační systémy a kybernetická bezpečnost, trestní právo
 • Vědeckovýzkumná a publikační činnost – autor celé řady publikací, odborných a vědeckých článků a projektů
Termín 
Délka kurzu9:00 – 14:00 hod.
LektorkaDoc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 
Formaprezenční
Cena 2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com