fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě

Seminář je zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti, ochrany digitální identity uživatele, prostředí sociálních sítí a jejich bezpečného využívání dětmi a žáky. Pedagogický pracovník se seznámí se specifickými riziky sociálních sítí, s obecnými preventivními doporučeními ve vztahu ke kybernetickým útokům, možnostmi ochrany uživatelů a způsoby řešení kybernetických útoků.

Podcenit vlastní digitální stopu se nemusí vyplatit, nepatřičný obsah se šíří rychlostí blesku. Kyberšikana muže mít fatální následky a ze začátku může vypadat jako zábava. Falešné profily, vydírání a manipulace jsou praktiky dospělých útočníků, se kterými se setkává mnoho dětí. Na co si dát pozor? A jak nejlépe postupovat?

Určeno pro pedagogické pracovníky škol, pracovníky prevence a řídící pracovníky.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Jedním z cílů vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s problematikou vzniku a persistence digitálních stop a jejich následného využití útočníky při kybernetických útocích. 

Pedagogický pracovník bude po absolvování kurzu schopen prezentovat možnosti snížení vzniku digitální stopy a taktéž bude schopen lépe porozumět ochraně digitální identity. Dalším cílem kurzu je prezentovat aktuální kybernetické útoky zaměřené na děti primárně v prostředí sociálních sítí. Na základě analýzy proběhlých útoků bude schopen předat získané poznatky, poznat varovné signály a bude vědět, jak postupovat v případě konkrétního kybernetického útoku.

OBSAH

 • Kyberprostor a sociální sítě
 • Technické a legální limity prostředí on-line světa
 • Fungování digitálních identit, vznik a persistence digitálních stop
 • Specifikace rizik v on-line světě s důrazem na školní prostředí
 • Prostředí sociálních sítí a jejich nebezpečí
 • Vznik digitální identity a digitální stopy v on-line prostředí
 • Možnosti prevence zanechávání části digitálních stop
 • Jak zvažovat a posuzovat důsledky chování na internetu
 • Na praktických příkladech budou prezentovány jednotlivé možnosti ochrany uživatelů se zaměřením na potřeby škol
 • Nejzávažnější kybernetické útoky zaměřené na děti/žáky, zejména útoky typu: kybergrooming, sexting a kyberšikana
 • V rámci jednotlivých útoků budou prezentovány reálné případy z praxe, na kterých bude demonstrován vhodný i nevhodný postup škol při řešení těchto útoků a jejich následků
 • Ochrana před vybranými kyberútoky
 • Prevence zanechávání části digitálních stop
 • Limity zajištění digitálních dat a možnosti jejich následného využití
 • Obecné preventivní doporučení ve vztahu ke kybernetickým útokům
 • Vytvoření bezpečného on-line prostředí

LEKTOR

Doc. JUDr. Jan KOLOUCH, Ph.D.

Odborník na kybernetickou kriminalitu a trestní právo, metodik kybernetické bezpečnosti a právní poradce, dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a přednáší na několika vysokých školách, garant předmětů kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti, má zkušeností v oblasti odhalování a vyšetřování kybernetické trestné činnosti, spolupracuje se sdružením CZ.NIC a s bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

 • FIT ČVUT, Masarykova univerzita – Garant a vyučující předmetů Informační systémy a kybernetická bezpečnost, trestní právo
 • Ústav práva a technologií, Odborný pracovník v Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktu, aplikovatelnost práva v kyberprostoru
 • Policejní akademie ČR – obor Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Autor celé řady publikací, odborných a vědeckých článků a projektů  např. CyberCrime, CyberSecurity…
Termín 16.5.2023   prezenčně
Délka kurzu 9:00 – 14:00 hod.
Lektorka Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656 
Místo PedF UK, Rittigové 4, Praha 1
Cena  2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com