KYBERNETICKÁ RIZIKA V PRAXI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ing. Milan HAUSNER

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE

Vzdělávací kurz je zaměřený na problematiku ochrany osobních údajů s důrazem na kyberbezpečnost ve školách. Na základě posouzení vlastní praxe budou mít účastníci možnost si sami vytipovat možná rizika v oblasti e-safety (on-line bezpečnosti) a vlastní ochrany osobních údajů. Seznámí se s preventivními doporučeními ve vztahu k možným kybernetickým útokům s důrazem na kyberprostředí škol a školských zařízení a bude jim poskytnut metodický návod na ochranu uživatelů a způsob řešení případných kybernetických útoků.

Nedostatečná ochrana prozrazení a zneužití osobních údajů ve školách, a to jak žáků, učitelů, tak i ostatních zaměstnanců, může vést k prolomení zabezpečení školních informačních systémů a ke kyberútoku ohrožující celou školu a její síť. Mnozí z nás si neuvědomují, jak zdánlivě banální konflikt z hlediska zpracování osobních údajů může vést k neočekávaným problémům v životě škol.

CÍL WEBINÁŘE

Na základě zkušeností ze školní praxe a příkladů, které se staly, budou představeny nevhodné postupy škol a nabídnuty doporučené způsoby správných řešení bezpečného používání a uchovávání informací a dat ve školní praxi tak, aby si je mohli účastníci zapracovat do odpovídajících směrnic své školy.

Současně s přihláškou lze předem formulovat dotazy a témata k diskuzi, tyto náměty budou zařazeny do programu webináře.  Jako ukázku si můžete vyzkoušet svoje znalosti pomocí přiložených dotazníků, správná řešení těchto a podobných situací budou předmětem webináře.

Lektor: Ing. Milan HAUSNER

hausner
  • Publicista, lektor, specialista pro využívání digitálních technologií ve školách, autor celé řady článků a publikací o informačních technologiích a kybernetické bezpečnosti.
  • Ambasador evropského projektu e-safety label
  • Vedoucí tvůrčího týmu státní informační politiky, člen skupiny pro strategii digitálního vzdělávání
  • Ředitel odboru MŠMT, SPVZ Státní informační politika ve vzdělávání
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ, příspěvkové organizace a školy
  • Vedoucí oddělení školství, expert strategického vzdělávání MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3
  • Dlouholetý ředitel školy se zaměřením na jazyky a ICT
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE