fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

KUNA NESE NANUK ANEB JAZYKOVÉ HRY PRO ZPESTŘENÍ HODIN ČESKÉHO JAZYKA

Webinář poskytne učitelům návod jak využívat jazykové hry a hříčky pro zpestření hodin českého jazyka. Účastníci se seznámí se zábavnými jazykovými hrami, hravými cvičeními, ale též slovními deskovými hrami, které dokážou zpestřit výuku. 

Cvičení je možné využít v různé fázi vyučovacího procesu, např. když pedagogický pracovník potřebuje zapojit celou třídu, či naopak potřebuje žáky zklidnit. Hravou a zábavnou formou může tak opakovat základní učivo a především motivovat žáky k zájmu o svůj mateřský jazyk.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Účastníci získají výběr z těch nejzábavnějších a nejinspirativnějších her, hříček a cvičení, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila PaedDr. Eva Schneiderová, zkušená pedagožka a úspěšná autorka vzdělávacích titulů např. KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ …

KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ

Kdo má smysl pro hru s češtinou, okamžitě prokoukne ten zvláštní název a vzpomene si i na jiné pěkné palindromy. Palindrom (výraz či věta, jež se pozpátku čtou stejně) v názvu naznačuje, jak je vystavěna celá kniha: pomáhá mladému čtenáři zamyslet se nad jazykem a zároveň se jazykem pobavit, odhalit jeho netušené možnosti a přitom se jen tak mimochodem zlepšit v češtinářských dovednostech… 

Přesně o tohle autorce jde a knížka je určena hlavně do školy – proto také jsou v ní i různé vzorové slohy a podobně.

KUNA NESE NANUK ANEB JAZYKOVÉ HRY PRO ZPESTŘENÍ HODIN ČESKÉHO JAZYKA

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Účinným prostředkem, který umožňuje aktivizovat a oživit proces učení jsou hry. Využití her při výuce není nic nového, na jejich přínos v procesu učení upozornil již Jan Ámos Komenský. Hravé činnosti znamenají změnu, uvolnění a relaxaci, probouzí u dětí a žáků zvídavost a zájem, což vše pomáhá zvyšovat motivaci k učení.

Vzdělávací program využívá činnostní učení, tj. co nejvíce zapojit účastníky, aby si vše vyzkoušeli. Po jeho absolvování bude pedagogický pracovník umět zábavnou a hravou formou žákům předávat vědomosti a znalosti tak, aby byli schopni objevovat principy a zákonitosti nejen  svého mateřského jazyka.

OBSAH

 • Hry s písmeny a hláskami, např. sestavte pyramidu, kde budou slova začínat a končit na stejnou hlásku; najděte dvojice slov, která se liší jen délkou samohlásky, najděte slova, která se čtou zepředu i zezadu stejně apod.
 • Palindromy (výraz či věta, jež se pozpátku čtou stejně) např. „Jelenovi pivo nelej“, „Nekouká žák u oken?“, „Co nám nedá den, má noc“ nebo „Je blbej“.
 • Hry se slovy a slovními druhy, např. vyhledejte slova s největším počtem stejných samohlásek; k jednotlivým vzorům podstatných jmen, najděte slova od stejného písmena apod.
 • Hry s větami, např. vytvořte věty, kde bude následující slovo začínat na hlásku na kterou předchozí slovo končí apod.
 • Souvětí ze slov začínajících postupně na jednotlivá písmena abecedy
 • Povídky složené ze slov začínajících na stejné písmeno (mezi nimi i proslulý monolog Vlasty Redla o tom, jak hoří horní heršpická hospoda)
 • Hry s názvy pohádek a pohádkových postav, např. jaké jsou klasické začátky a konce pohádek, vzpomeňte si, jak se v pohádkách cestuje; vytvořte abecední sezam pohádkových postav, doplňte ztracená slova do názvů pohádek apod.
 • Procvičujeme frazeologii přirovnání, přísloví, rčení a pranostiky, např. určete přísloví dle obrázků, doplňte druhou část přísloví, najděte vhodná přirovnání apod.
 • Rébusy, jazykolamy a další hravá cvičení do hodin českého jazyka
 • Deskové hry a ukázky jejich vhodného zapojení do výuky

LEKTORKA

PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ

Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka

 • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čodborná pracovnice Mluvené komunikacetyřletá a šestiletá gymnázia
 • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
 • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
Termín 1.10.2023
Délka kurzu8:30 – 13:15 hod.
LektorkaPaedDr. Eva Schneiderová
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-21170/2022-4-656
PlatformaZOOM
Cena2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com