KREATIVNÍ TECHNIKY PRO PODPORU RUČNÍHO PSANÍ

Mgr. Veronika Wuycheck

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Děti v současné době ztrácejí schopnost a zájem o psaní. Ruční psaní je v dnešním digitalizovaném světě zásadní dovedností navzdory tomu, že psaní na klávesnici je rychlejší, efektivnější a často i čitelnější. Zvyšuje kreativitu, uklidňuje, zlepšuje porozumění a cvičí náš mozek celostním způsobem. 

Tvůrčí webinář poskytne učitelům návod, jak lze jinak a hravě přivést žáky k zájmu o psaní rukou. Učitelé získají strategie, jak zlepšit čitelnost rukopisu, ale především jak budovat v žácích pozitivní vztah k ručnímu psaní a k vlastnímu rukopisu. Osvojíte si sérii kreativních cvičení, která mění uvažování o písmu jako o pouhém nástroji k zaznamenání myšlenek, na vnímání písma jakožto svébytné umělecké formy. Vyzkoušíte si nejrůznější nástroje k tvorbě písma a různé způsoby, jak písmo vytvářet a upravovat. Ukážeme, jak si hrát s písmeny a slovy, zasazovat je do jiných kontextů a propojovat tím jednotlivé vyučovací předměty originálními způsoby.

Ukážeme si jak podpořit výuku psaní a čitelnost rukopisu žáků, a to skrze uvažování nad písmeny jakožto svébytnou uměleckou formou, nejen jako nástroje k zapsání textů. Naučíte se techniky a cvičení, které pomáhají utvářet v žácích pozitivní vztah k ručnímu psaní, vlastnímu písmu, zvýšit jeho čitelnost a využít ho pro své vyjádření.

Webinář má za cíl propojit výuku českého jazyka a slohu s výtvarnou výchovou a inspirovat učitele k nacházení dalších možností využití písma v nových kontextech.

TÉMATA:
 • Proč je ruční psaní důležité: teoretický úvod opřený o vědecké poznatky
 • Anatomie písma: základní typografické pojmy a tvary, ze kterých je písmo tvořeno
 • Cvičení: praktická tvorba písmen z papíru
 • Cvičení: kam až můžeme posunout písmeno, než se stane nečitelným (tvorba štětcem a barvou na papír)
 • Neobvyklé kompozice: zabrousíme do jiných jazykových systémů pro inspiraci
 • Cvičení: psaní nejrůznějšími směry
 • Cvičení: symetrie písmen
 • Inspirace východní kaligrafií, kde platí, že co znak, to slovo
 • Cvičení: psaní slov do čtverce místo na řádek
 • Písmena z přírodnin – symetrie a asymetrie v přírodě (inspirace pro školní výlety)
 • Blackout poetry ve stylu Austina Kleona
 • Inspirace lettrismem – tvorba obrázků z písmen

Lektorka: Mgr. Veronika Wuycheck 

 • Lektorka kaligrafie, vizuální facilitace a sketchnotingu, ve své lektorské práci propojuje kaligrafii s letteringem a vizuální facilitací. Zabývá se písmem, jeho mnohými variantami a využitím, a vlivem ručního psaní na učení a kreativitu, profesní web a umělecké portfolio https://kaligrafnika.com/cs
 • Absolventka Mediálních a komunikačních studií na FSV a Kulturologie na FF Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá vizuální facilitací a vedením kaligrafických workshopů
 • Training Course: Visual Facilitation+, Visual Innovative Tools for Non-Formal Education, Ready, Steady, Draw! 
 • Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním v rámci vzdělávání dětí i dospělých, rovněž s výukou na Tallinské technické univerzitě
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE