fbpx

KREATIVNÍ TECHNIKY VE VÝUCE

Mgr. Martina Hrkalová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Účastníci webináře získají 45 vybraných kreativizačních metod a technik pro rozvoj kreativity dětí, které lze systematicky zapojovat do edukačního procesu v předškolním a základním vzdělávání a tím dát dětem příležitost rozvíjet své individuální potencionality (předpoklady a silné stránky) a smysluplně propojovat své dosavadní znalosti a dovednosti s aktuálním učivem a dosahovat úspěchů.

OBSAH WEBINÁŘE:

Účastníci se dozví, proč některé kreativizační metody u některých dětí fungují a u jiných selhávají a vyzkouší si jak kreativitu u dětí stimulovat v různých vývojových obdobích, jak její projevy nepotlačovat a jak předcházet krizi dětského tvůrčího projevu, jež může mít dalekosáhlé důsledky pro jeho další osobnostní rozvoj.

V umění nabídnout každému dítěti, co potřebuje, tkví mistrovství učitelského povolání. Je-li dítěti vyhověno a nalezneme pomyslný „klíč“ k odemknutí jeho potencionalit, může se spustit soukolí procesů tvorby a učení, jež dítěti přinášejí pocity úspěchů, sounáležitosti a radosti ve vlastním edukačním procesu a mají zásadní důsledky pro formování jeho osobnosti z hlediska kognitivního, emocionálního, afektivního i motivačního. Budou představeny postupy a teorie, na jejichž základě lze efektivně individualizovat potřeby dětí při vyučování a účinným výběrem vhodných metod umožnit dětem využít svůj potenciál na maximum. 

Účastnící si ujasní jak prostřednictvím rozvoje kreativity rozvíjet jedinečné talenty dětí a kompenzovat případné nedostatky (např. u žáků s SPU a SPCH), jak koncipovat úkoly tak, aby odbourávaly obavu ze špatného řešení a vyzkouší si rozdíl mezi vyučováním zaměřeným na konvergentní-uzavřené a divergentní-otevřené myšlení.

Lektorka: Mgr. Martina Hrkalová

  • Kreativní lektorka, která se dlouhodobě specializuje na využívání kreativizačních metod a technik v edukačním procesu
  • Působí na na Katedře preprimární a primární pedagogiky PedF Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje Učitelské praktikum a Didaktiku
  • Během své dlouholeté pedagogické praxe působila na různých typech základních a mateřských škol (soukromé, státní, mezinárodní, s programem Montessori, Začít spolu, alternativní i “běžné”)
  • Autorka kreativizačně-edukační strategie Cool Animal School – Learning Through Joy
  • Publikuje články ve sbornících a odborných časopisech, vystupuje ve sdělovacích prostředcích
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com