fbpx

Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu

Mgr. Rudolf Hadrava

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Učitel je pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků klíčovou osobou. V poslední době požadavky na jeho kvality vzrůstají a je pro něj čím dál obtížnější udržet si autoritu jak před žáky ve třídě, tak před rodiči. Dlouho již nestačí jen pouhé znalosti, dobrý učitel musí být rovněž schopným koučem a manažerem. Jeho efektivita a úspěšnost se odvíjí od skutečnosti, do jaké míry dokáže být pro své žáky osobností a autoritou, do jaké míry dokáže zvládat obtížné situace a tyto situace efektivně řešit.

Díky koučovacímu a citlivému situačnímu přístupu učitel rozvíjí sám sebe a především pak žáky ve třídě. Použitím koučovacích technik učíme a „nutíme“ žáky přemýšlet o dané situaci a problému, o způsobu řešení konkrétní situace a vedeme je k nalézání řešení a současně také k větší zodpovědnosti.

OBSAH WEBINÁŘE:

V rámci webináře se účastníci seznámí s metodami a technikami koučinku pro rozvoj a udržení své autority ve školním prostředí. Ujasní si metody vedení třídy a jednotlivých žáků, např. jak jednat s žáky, kteří „vyrušují“, jak přistupovat k žákům, kteří se podceňují, jak motivovat žáky, kteří zažívají školní neúspěšnost. Osvojí si pravidla efektivní pochvaly a principy konstruktivní kritiky a její zpětné vazby, která vede k pozitivní změně chování žáků, umění přiznání chyby a omluvy jako prohloubení autority učitele a na modelových situacích si vyzkouší základní pedagogické rozhovory při řešení konkrétních situací, zejména:

  • jak správně komunikovat se zákonnými zástupci, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a pokud již konfliktní situace nastane, jak na ni správně reagovat, aby všechny zúčastněné strany bez zbytečných emocí dospěly k oboustranně přijatelnému řešení
  • jak přiznat omyl a jak reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku
  • jak snižovat negativní emoční hladinu při reakcích na námitky žáků a rodičů
  • jak si vytvořit a udržet pocit tělesné a duševní pohody a jak předejít syndromu vyhoření

Na modelových příkladech si účastníci vyzkouší, kterou strategii řešení konfliktních situací u sebe preferují, jakým způsobem mohou dospět k oboustranně spokojenému řešení a ujasní si, jak na konkrétní námitky reagovat a konfliktní situace řešit.

Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava

hadrava
  • Certifikovaný lektor, kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí, zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovedností pedagogických pracovníků, budování a udržení autority učitelů a na komunikační dovednosti.
  • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole, Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
  • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu aj.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com