fbpx

KNIHY, KTERÉ ŽIJÍ - BIBLIOTERAPEUTICKÝ WORKSHOP PRO INTENZIVNÍ KONTAKT S LITERATUROU

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D., Bc. Lenka Josefa Baťková, Mgr. Lukáš Houdek

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Kurz si klade za cíl pojmenovat psychologické aspekty současného světa v životě žáků a studentů prostřednictvím práce s knihou. Webinář se zaměřuje na použití metod biblioterapie a sociálně psychologického výcviku ve výuce na základní a střední škole. 

Účastníci mohou díky vlastní zkušenosti s jednotlivými technikami identifikovat emocionální a sociální přesahy a rozšířit svůj pedagogický přístup o bezpečnou možnost komunikovat a řešit obtížné a konfliktní situace žáků, a to na základě připodobnění s příběhem knihy. Bibliotrerapie pomáhá čtenářům nalézt paralely mezi osudy hrdinů a jejich vlastními životy a u žáků je tím podporováno sebepoznání a sebereflektivita. Zároveň budou mít účastníci možnost diskutovat o variantách, jak konkrétně tyto metody zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu.

CÍL WEBINÁŘE:

Webinář se zaměřuje na rozvíjení využití biblioterapie v prostředí základních a středních škol, vytváření podpůrného prostředí pro čtení a tvůrčí psaní žáků. Díky vyzkoušení si jednotlivých technik mohou absolventi rozšířit svůj pedagogický profil o možnosti, jak řešit vybraná úskalí ve výuce i v životě žáků. Kurz zároveň dává prostor pro diskusi o konkrétních možnostech a limitech zapojení těchto metod do výuky.

 

TÉMATA:

 • Úvod do biblioterapie, definice, druhy, využití
 • Specifická role učitele při zařazování biblioterapeutických prvků do výuky
 • Vhodná témata k biblioterapeutickému zpracování pro adolescenty
 • Volba přiléhavých knih
 • Metody čtení ve třídě
 • Výhody a nevýhody rozstříhaného textu
 • Principy fungování podvojných deníků
 • Práce s úryvky a diskusní metody
 • Podpora empatického navazování na postavy
 • Možnosti psychodramatizace
 • Metody podporující uvědomění souvislostí
 • Analyzované výňatky z knih
  • připodobnění s intrapsychickými konflikty žáků
  • mapování emocí vzbuzujících odlišnost
  • identifikace zárodků xenofobních postojů
  • spojení dvou odlišných světů, tolerance k jinakosti
  • souvislost se psychologickým tématem hledání identity sebe sama a své role v komunitě
  • možnosti seberealizace v nynějším světě a hledání smyslu existence
  • varianty řešení náročných životních situací žáků

Lektorka: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D

  • Vysokoškolská pedagožka psychologie, autorka odborných knih, publikací a řady vědeckých článků z oblasti psychologie rodiny a vzdělávání
  • Působí na katedře psychologie FPE ZČU v Plzni, vyučuje sociální psychologii, psychopatologii a psychodiagnostiku
  • Lektoruje problematiku inkluze, komunikace s rodiči žáků, autoritu učitele, prevence syndromu vyhoření u učitelů aj. 
  • V současné době se věnuje rozvoji kreativity prostřednictvím biblioterapie 
  • Dlouhodobě realizovala studium arteterapie a muzikoterapie pro školství a sociální sféru

Lektorka: Bc. Lenka Josefa Baťková

 • Vedoucí knihovny, zaměřuje se na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti od mateřských škol až po studenty  FPE ZČU v Plzni
 • Spolupracovala s katedrou psychologie na FPE ZČU v Plzni a připravovala relaxační techniky a programy zaměřené na biblioterapii pro dospělé čtenáře
 • Vede on-line cyklus s názvem „Otisk regionu“ pro čtenáře Knihovny města Plzně
 • Lektorka se snaží neustále inovovat a přinášet nové přístupy, aby čtení bylo pro všechny zajímavé a přínosné
 • Získala Hlavní cenu a cenu diváků na mezinárodní přehlídce OKNA
 • Je členem Klubu tvořivých knihovníků

Lektor: Mgr. Lukáš Houdek

 • Lektor čtenářské gramotnosti, který rozvíjí žáky po osobnostní i odborné stránce, snaží se reflektovat rozdíly v emocionalitě mezi psaným a mluveným slovem, kriticky přistupovat ke zdrojům informací a prostřednictvím aktivizačních metod vyjadřovat pocity a dojmy žáků
 • Vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU, na níž rovněž přednáší
 • Vyučuje český jazyk a psychologii na Střední škole v Rokycanech
 • Při práci se žáky se věnuje především rozvoji jejich kreativity a tvůrčímu psaní
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE