fbpx

KARIÉROVÝ PORADCE/ KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-004-R KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaste se na přípravný kurz a zkoušku a staňte se mezinárodně certifikovaným kariérovým poradcem.

KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-004-R KARIÉROVÝ PORADCE / KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-004-R

KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-24407/2021 | KÓD NSK: 75-004-R

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 6 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 6 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni bakalářského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací najdete zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte vzorový příklad portfolia, seznámíte se s tematickými okruhy a otázkami k ústnímu zkoušení.

01 | ZKOUŠKA

 • Prezentace portfolia kariérového poradce
 • Metody kariérového poradenství
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Kariérová práce s jednotlivcem a skupinou
 • Základní kariérová diagnostika
 • Individuální plány
 • Organizace poradenských a vzdělávacích akcí

KÓD NSK: 75-004-R | CENA: 12 000 Kč |
AUTORIZACE Č.J.: MSMT-24407/2021

TERMÍNY:  24.3., 23.6.

02 | PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Sestavení vlastního portfolia
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Metody a postupy karierového pradenství v praxi
 • Techniky vedení poradenského rozhovoru
 • Motivace klienta
 • Efektivní komunikace a řešení potřeb klienta
 • Modelový rozhovor s klientem
 • Součástí kurzu jsou materiály ke zkoušce

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 10 000 Kč | 6 HOD. ON-LINE + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

TERMÍNY:  

03 | CERTIFIKÁTY

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF6
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF6
 • International Standard Classification of Education – ISCED6

01 | ZKOUŠKA

SPECIFIKACE ZKOUŠKY

Dovednosti, znalosti a schopnosti kariérového poradce se prokazují formou ústního ověření a praktického předvedení kompetencí dle hodnotícího standardu NSK. Před vykonáním zkoušky zpracujete vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládáte svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfolio se předkládá před konáním zkoušky. 
Hodnotící standard NSK: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ: 
Karierní portfolio - struktura
 
Kariérová poradkyně, kariérový poradce

 
Průvodce pro (školní) kariérové poradce

 
Desatero tipů pro začínající kariérové poradce

 

STRUKTURA ZKOUŠKY:

 • Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
 • Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem, jednotlivcem i skupinami
 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
 • Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství
 • Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
 • Evidence, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
 • Poskytování kariérových informací dle rámcového vzdělávacího programu
 • Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
 • Schopnost organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí - career management
75-004-R ZKOUŠKA
TERMÍNY 24.3., 23.6.
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 6
CENA 12 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

SPECIFIKACE KURZU

Připravíme Vás na úspěšné vykonání profesní zkoušky. V rámci kurzu si připravíte vlastní portfolio kariérového poradenství, na kterém se prokazují kompetence, znalosti a dovednosti kariérového poradce. Seznámíme Vás s technikami vedení poradenského rozhovoru, vyzkoušíte si modelový rozhovor s klientem, řešení potřeb klienta a  prohloubíte si dovednosti efektivní komunikace.

Kurz je určen pro zájemce o pozici kariérového poradce,  pro personalisty, výchovné poradce, metodiky prevence, psychology, pedagogické pracovníky a pro každého, kdo se chce vzělávat a pracovat na svém kariérním růstu. 

 

STRUKTURA KURZU:

 • sestavení vlastního portfolia kariérového poradce
 • formální náležitosti práce kariérového poradce
 • metody, techniky a postupy karierového pradenství v praxi
 • techniky a strategie vedení poradenského rozhovoru s jednotlivcem i skupinou
 • techniky vedení poradenského rozhovoru, včetně kladení otázek, uzavřené a otevřené otázky, použití dotazníkových metod
 • vedení poradenského rozhovoru, motivace klienta, kariérový rozvoj kilenta
 • efektivní komunikace a řešení potřeb klienta
 • zásady psaní profesního životopisu, motivačního dopisu
 • příprava na pracovní pohovor
 • modelový rozhovor s klientem
 • orientace  v základní legislativě kariérového poradce
75-004-R PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování portfolia
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 10 000 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com