JAK KOMUNIKOVAT S ŽÁKY S PSYCHICKÝMI PROBLÉMY

Mgr. Martina Kusáková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Úzkosti poruchy nálad a sebepoškozování jsou nejčastější problémy, kterých za poslední roky výrazně přibývá. Může za to mnoho faktorů. Negativní dopad na psychiku dětí mají mimo jiné sociální sítě, přehnané nároky na sebe, nefunkční rodina, sociální izolace aj. Zhoršené známky, nezájem o koníčky, smutek, uzavření se do sebe a stranění kolektivu. To jsou některé z příznaků problémů. Učitelé ve školách jsou často prvními, kteří na psychické problémy u dítěte přijdou. Řadu problémů mohou podchytit a řešit. Sehnat dětského psychologa anebo psychiatra je v současné době nadlidský úkol.

Vzdělávací kurz seznámí pedagogické pracovníky se základními projevy duševních poruch u dětí, s jejich prožíváním, psychickými následky a s projevy a nabídne základní možnosti okamžité podpory těmto dětemUčitel získá informace o tématu dětského traumatu a jeho důsledcích na celoživotní vývoj jedince z pohledu neurovědy, získá vhled do fungování lidského mozku a jeho reakcí na traumatické zážitky a ukážeme si jak přistupovat k traumatizovanému dítěti ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Pedagogičtí pracovníci získají nový vhled do problematiky psychických problémů žáků ve školách a získají návod, jak k těmto žákům ve škole přistupovat. Obsah kurzu bude doplněn případovými studiemi a příklady z praxe.

Lektorka: Mgr. Martina Kusáková​

    • Psycholožka, vzdělání má též z oblasti psychiatrie, tyto dva vědecké směry propojuje ve vzdělávání, v péči o psychicky nemocné a psychoterapie. 
    • Vyučuje na vysoké a střední škole, vede vzdělávací programy pro rodiče a děti, dospělé i seniory.
    • Terapeut, garant a lektor arteterapeutických a artefiletických skupin
    • UK Praha 2. Lékařská fakulta, odborný vysokoškolský asistent
    • ČVUT fakulta BMI, SZŠ a VOŠZ Kladno, přednáší psychologii a komunikaci 
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE