JAK FUNGUJÍ MÉDIA ANEB JAK NA MEDIÁLNÍ VÝCHOVU VE ŠKOLÁCH

Ing. Roman Pospíšil

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Orientovat se v záplavě zpráv, která se na nás valí z médií, je stále těžší. Tím spíš, že jsou často protichůdné. Školy mají nesnadný úkol učit žáky odstupu od těchto zpráv a schopnosti se v nich orientovat. Jak ale k mediální výchově přistoupit, jestliže nejde o exaktní obor s experimentálně ověřenými fakty a zákonitostmi jako v přírodních vědách? Jsou zprávy objektivní fakta nebo cílené informace vytvořené lidmi? Jak média fungují, jak vznikají zprávy a co je jejich podstatou? Vzdělávací program je zaměřený na popis jak média fungují, jak vznikají zprávy a co je jejich podstatou. Nabízí přehled různých forem mediální manipulace, významně se zabývá pojmy dezinformace a dezinformační scéna.

Webinář poukazuje na skutečnost, že kromě klasického, objektivistického pojetí pravdy existují i pojetí postmoderní, zohledňující, že pravda je vnímána různě různými lidmi a kulturami. A nabízí možnost otestovat si, jak funguje vytrhávání z kontextu, či jak se pracuje se zdroji. Zároveň dává samotným učitelům znalostní background pro výuku a diskusi o tématu.

CÍL WEBINÁŘE:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky se světem v médií, aby měli sami vlastní znalostní základ pro výuku mediální gramotnosti. Ukázat, že zprávy nejsou objektivní fakta, ale cílené informace vytvořené lidmi. Dále vybavit učitele relativně jednoduchými sděleními, citacemi a formulacemi, použitelnými pro výuku mediální výchovy ve školách a pomoci jim tak usnadnit výuku, k níž zpravidla nejsou vybaveni tím, co sami vystudovali, a pro níž mají zpravidla jen minimum podkladů.

MÉDIA – KDO JE TVOŘÍ?

 • Média jsou veřejnoprávní či soukromá. Jaké jsou cíle vydavatelů, redaktorů…?
 • Lze poznat seriózní médium? A jak s námi média manipulují?
 • Zprávy tvoří lidé. Každá zpráva je subjektivním popisem, svědectvím, vyprávěním…
 • Novinář nikdy nepojme celek. Vždy jej redukuje a používá mediální zkratku. Tu si pak každý čtenář dešifruje trochu jinak – (komunikační proces – kódování – přenos – dekódování).

JAK ZPRÁVY VZNIKAJÍ?

 • Jaké jsou zdroje zpráv
 • Ne vše je „ozdrojovaná“ informace

MEDIÁLNÍ ŽÁNRY

 • Jak rozeznat zprávu, komentář, reportáž…
 • Jak s nimi novináři pracují

JAK SE TVOŘÍ PŘÍBĚHY?

 • Jak pracují PR agentury, lobbyisti a politici
 • Výběr informací, rámování, příběhy

OBJEKTIVITA V. SUBJEKTIVITA

 • Co to je „objektivní a vyvážené“ zpravodajství?
 • Mohou být zprávy objektivní? Co je to objektivita a může fungovat ve světě informací?
 • Co je novinářská etika a jak na ní nahlížet?
 • Klasický v. postmoderní pohled na pravdu

SERIÓZNÍ INFORMACE V. DEZINFORMACE

 • Co je dezinformace? Má vůbec definici?
 • Manipulace s lidmi i pomocí médií není ničím novým. Jak poznat dezinformaci?
 • Lze poznat seriózní zprávu? Klíčový faktor – zdroj a absence anonymity. I s uvedením zdroje lze ale ještě manipulovat.

MEDIÁLNÍ MANIPULACE

 • Podrobný přehled a rozbor manipulativních metod
 • Praktický test na vytrhávání z kontextu

Lektor: Ing. Roman Pospíšil

  • Absolvent VŠE, od r. 1992 působil jako ekonomický redaktor v celostátních médiích a mediální poradce, založil PR agenturu Sevngali Communications. 
  • Působí na katedře literární tvorby Vysoké školy kreativní komunikace, kde vyučuje publicistiku, PR a krizovou komunikaci
  • Většinu své profesní kariéry se orientuje na komunikaci, média a propagaci. Pracoval jako ekonomický novinář v Hospodářských novinách, Právu, Slovu a týdeníku Euro.
  • Věnuje se vzdělávání v oblasti sebeprezentace, komunikace, ochrany proti manipulacím a mediální komunikace. Je spoluautorem vzdělávacích publikací Co s tou krizí a Co s tou penzí.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE