fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Jak zadávat témata na sloh, která budou žáky bavit psát a učitele číst a formativní hodnocení SLOHU

z cyklu Český jazyk hravě

Vybrat vhodné téma slohové práce tak, aby žáky zaujalo a byli schopni napsat kvalitní sloh, není vůbec jednoduché. Je třeba vybrat takové téma, které bude žákům blízké, zaujme je a vyjde z jejich zkušeností tak, aby při psaní dokázali zapojit svoje city a emoce, zkrátka nechat je to prožít…

Účastníci webináře získají zásobu více než 70-ti zajímavých témat pro slohové práce, a to včetně mnoha ukázek zdařilých slohových prací žáků. Rovněž se seznámí s tím, jaké jsou výhody formativního hodnocení a pomocí názorných příkladů a praktických ukázek získají představu, jak by takové formativní hodnocení slohu mělo vypadat.

Přihláška na webinář

Jak zadávat témata na sloh, která budou žáky bavit psát a učitele číst a formativní hodnocení SLOHU

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele českého jazyka s tím, jak vybírat vhodná a zajímavá témata pro slohovou práci, která osloví a zaujmou danou cílovou skupinu žáků. Předložená témata i ukázky mají sloužit jako inspirace. Učitelé získají bohatou zásobu různorodých témat slohových prací a rovněž praktické ukázky formativního hodnocení. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj oborově předmětové, didaktické i hodnotící kompetence.

Webinář je veden hravou a zábavnou interaktivní formou, využívá praktické činnosti, činnostní učení, modelové situace, demonstrativní příklady a ukázky.

OBSAH

 • Sloh je způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků v projevech psaných a mluvených
 • Příklad: představte si sloh jako stavbu – k jakému účelu bude sloužit, slohotvorní činitelé – subjektivní a objektivní
 • Jak vysvětlit co je sloh, aby to všichni pochopili
 • Slohová pravidla – no co je třeba si dávat pozor
 • Jaké chyby se nejčastěji objevují ve slohových pracích
 • Základní požadavky na vhodné slohové téma
 • Jak lze zadávat sloh
 • Sloh jako dialog, sloh trochu jinak
 • Netradiční slohová témata, např. sloh jako dialog, sloh formou zápisu do deníku, sloh na základě prožitku apod.
 • Praktické ukázky témat i konkrétních slohových zpracování
 • Zadávání témat slohu podle slohových útvarů:
 • Vypravování aneb Stalo se
 • Popis, charakteristika aneb Představte si
 • Referát, životopis
 • Reportáž: Fejeton aneb O vážných věcech převážně nevážně
 • Úvaha – zamyšlení se nad určitým problémem
 • Vždy budou nabídnuty praktické ukázky témat i konkrétních slohových zpracování
 • Máme zadané jedno slohové téma, které lze zpracovat různými způsoby, např. Neznámý na školní chodbě – zpracovat jako popis osoby, vyprávění, povídku s prvky hororu apod.
 • Praktické ukázky cvičení na zpestření hodin slohu – cvičení na rozvoj slovní zásoby, odstranění stylizačních nedostatků apod.
 • Formativní a sumativní hodnocení slohu, jak slovně hodnotit sloh, výhody slovního hodnocení slohové práce
 • Příklady dobré praxe
 • Sdílení zkušeností, diskuze

LEKTORKA

PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ

 • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
 • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. KUNA NESE NANUK, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
 • Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český, odborná pracovnice Mluvené komunikace 
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
 • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
Termín 
Délka kurzu9:00 – 14:00
LektorkaPaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-
PlatformaZOOM
Cena 2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com