fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

JAK ZADÁVAT TÉMATA NA SLOH, KTERÁ BUDOU ŽÁKY BAVIT PSÁT A UČITELE ČÍST ​

a formativní hodnocení SLOHU

Vybrat vhodné téma slohové práce tak, aby žáky zaujalo a byli schopni napsat kvalitní sloh, není vůbec jednoduché. Je třeba vybrat takové téma, které bude žákům blízké, zaujme je a vyjde z jejich zkušeností tak, aby při psaní dokázali zapojit svoje city a emoce, zkrátka nechat je to prožít…

Účastníci webináře získají zásobu více než 70-ti zajímavých témat pro slohové práce, a to včetně mnoha ukázek zdařilých slohových prací žáků. Rovněž se seznámí s tím, jaké jsou výhody formativního hodnocení a pomocí názorných příkladů a praktických ukázek získají představu, jak by takové formativní hodnocení slohu mělo vypadat.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

JAK ZADÁVAT TÉMATA NA SLOH, KTERÁ BUDOU ŽÁKY BAVIT PSÁT A UČITELE ČÍST

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Cílem webináře je seznámit učitele českého jazyka s tím, jak vybírat vhodná a zajímavá témata pro slohovou práci, která osloví a zaujmou danou cílovou skupinu žáků. Předložená témata i ukázky mají sloužit jako inspirace. Učitelé získají bohatou zásobu různorodých témat slohových prací a rovněž praktické ukázky formativního hodnocení. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj oborově předmětové, didaktické i hodnotící kompetence.

Webinář je veden hravou a zábavnou interaktivní formou, využívá praktické činnosti, činnostní učení, modelové situace, demonstrativní příklady a ukázky.

OBSAH

 • Jak vysvětlit co je sloh, aby to všichni pochopili
 • Vhodná slohová témata
 • Slohová pravidla – no co je třeba si dávat pozor
 • Jaké chyby se nejčastěji objevují ve slohových pracích
 • Jak lze zadávat sloh
 • Netradiční slohová témata, např. sloh jako dialog, sloh formou zápisu do deníku, sloh na základě prožitku apod.
 • Praktické ukázky témat i konkrétních slohových zpracování
 • Zadávání témat slohu podle slohových útvarů – praktické ukázky témat i konkrétních slohových zpracování
 • Jedno slohové téma lze zpracovat různými způsoby, např. Neznámý na školní chodbě – zpracovat jako popis osoby, vyprávění, povídku s prvky hororu apod.
 • Praktické ukázky cvičení na zpestření hodin slohu – cvičení na rozvoj slovní zásoby, odstranění stylizačních nedostatků apod.
 • Formativní a sumativní hodnocení slohu, jak slovně hodnotit sloh, výhody slovního hodnocení slohové práce
 • Příklady dobré praxe
 • Sdílení zkušeností, diskuze

LEKTORKA

PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ

Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka.

 • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. KUNA NESE NANUK, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia.
 • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český.
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka.
 • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
Termín  9.2.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com