UMĚLÁ INTELIGENCE A MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

O WEBINÁŘI

Webinář je zaměřený na možnosti efektivního využívání umělé inteligence a moderních technologií ve výuce. Představíme si aplikace a nástroje, které využívají umělou inteligenci a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je vhodným způsobem zavést do výuky. Dále nabídneme tipy na AI nástroje, které mohou pomoci učitelům při přípravě do hodin.

Zařazení umělé inteligence do výuky otevírá možnosti pro personalizované učení, zvyšuje efektivitu vzdělávání, snižuje zátěž pro učitele a zlepšuje zpětnou vazbu pro žáky. Umělá inteligence je zajímavou technologií, která s sebou přináší velké množství reálných benefitů a výhod. Přináší s sebou ale také jistá rizika – např. ochrana osobních údajů, soukromí, etické nastavení odpovědí, různá dostupnost služeb nebo „halucinace“, tedy generování nepravdivých odpovědí tam, kde systém nezná faktograficky správnou odpověď.

Webinář cílí na pedagogické pracovníky všech typů škol a klade si za cíl poskytnou návod, jak nápaditě a poutavě používat moderní informační a komunikační technologie ve výuce.

Vše si budete moci vyzkoušet na počítači nebo mobilním telefonu, nebo se můžete jen tak dívat, nechat se inspirovat a přemýšlet o využití, rizicích a výhodách.

OBSAH WEBINÁŘE

 • Tipy na aplikace a nástroje, které lze zdarma využívat při přípravě na výuku nebo ve výuce
 • Praktické ukázky aplikací a nástrojů, které využívají umělou inteligenci
 • Využití inteligentních chatů ve výuce – jak mění využití umělé inteligence přístup k vyhledávání a zpracování informací a jak to ovlivňuje způsob práce učitelů a žáků
 • Využití umělé inteligence při přípravě výukových hodin, k tvorbě a úpravě výukových materiálů
 • Vytváření interaktivních hodin, testů a kvízů
 • Zadávání úkolů s umělou inteligencí
 • Digitalizace tištěných předloh
 • Práce se zdroji hotových výukových materiálů a podkladů pro výuku
 • Didaktické a etické aspekty využití umělé inteligence ve výuce
 • Lze předcházet plagiátorství?
 • Motivace žáků k samostatné tvořivé práci s moderními technologiemi
 • Inspirace pro aktivity se žáky
 • A mnoho dalších nápadů na využití umělé inteligence ve výuce

 Lektor: Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

manena1
 • Lektor, IT specialista, učitel, zaměřuje se na využívání AI a moderních technologií  ve výuce, e-learning, online vzdělávání a kybernetickou bezpečnost
 • Působil jako odborný asistent na Katedře informatiky PřF UHK, Katedře technických předmětů PdF UHK a Katedře aplikované kybernetiky UHK 
 • Autor webu o využívání digitálních technologií pro výuku: https://manena.info, videokanálu na youtube https://www.youtube.com/c/videovyuka a dalších projektů
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE