HOSPITAČNÍ činnost ředitelky MŠ a hodnotící pohovory

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Hospitace je stále noční můrou řady ředitelů i učitelů mateřských škol. Proč tomu tak je? Jaká jsou pravidla hospitací a hodnotících pohovorů? Frekvence, možnosti, průběh a výsledky hospitace z pohledu hospitující i hospitovaného. Jak posunout hospitační činnost z pouhé kontroly do roviny motivace učitelů k vyšším výkonům?

Webinář poskytne návody jak správně nastavit systém hodnocení a reflexe ve vašem pedagogickém týmu, jak efektivně vést hospitace a jak účinně řídit a organizovat pedagogické rady. Hodnocení zaměstnanců škol patří mezi nejméně oblíbené činnosti ředitelů. Velmi často je rizikovým faktorem, který ovlivňuje komunikaci mezi vedením školy a podřízenými. Přesto nejde tento proces odbýt, ani vynechat z procesu řízení školy. Systém hodnocení musí být také správně nastaven v klíčových dokumentech školy.

TÉMATA:
 • Nastavení systému hodnocení pedagogického týmu v mateřské škole
 • Hodnotící pohovory – možnosti, limity, inspirace
 • Hospitace jako prostředek metodické podpory pedagogického týmu
 • Jak vést správně hospitace
 • Práce s hospitačními záznamy
 • Efektivní řízení pedagogických rad

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE