FKSP - jeho tvorba a správné hospodaření 2024/25

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí. Ředitelé škol mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Na řediteli závisí, zda je FKSP čerpáno v souladu se stanovenými pravidly, které se z důvodu konsolidačního balíčku a zrušení vyhlášky FKSP rapidně změnily.

Webinář poskytne komplexní potřebné informace o tom, jak FKSP správně sestavit a jak s ním správně hospodařit. Dotkneme se aktuálních změn v oblasti čerpání benefitů v souvislosti s legislativními změnami a ukážeme si jejich aplikaci do praxe. Zároveň se budeme zabývat i daňovým dopadem na čerpání benefitů z FKSP, jelikož v dané oblasti došlo také k velkým změnám.

TÉMATA:
 • Tvorba FKSP a související legislativa
 • Zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dopady na hospodaření FKSP
 • Důležité změny aktuální legislativy
 • Rozbor právních předpisů z oblasti FKSP pro různé typy organizací (z. 250/2000 Sb., 218/2000 Sb., 561/2004 Sb. apod.)
 • Ostatní legislativa spojená s čerpáním FKSP – vyhl. 84/2005 Sb. (43/2001 Sb.), o stravování, 586/1992 Sb., o dani z příjmů aj.
 • Zodpovědnost za FKSP a tvorba rozpočtu
 • Zákoník práce v souvislosti s FKSP
 • Povinnosti vůči odborové organizaci
 • Kompetence organizace bez odborové organizace
 • Správné čerpání FKSP v souvislosti s novou legislativou
 • Vázaná část rozpočtu a správné čerpání na spoření na stáří
 • Druhy spoření na stáří v souladu s legislativou
 • Správné čerpání volné části fondu
 • Zdaňování benefitů FKSP a jejich dopad na rozpočet školy
 • Podrobný rozbor benefitů fondu, které jsou osvobozeny od dani z příjmů fyzických osob
 • Dopad zdaňování benefitů na zaměstnance organizace
 • Dopad zdaňování na organizaci z pohledu finančního
 • Aktuální informace a dotazy

Ing. Petra Schwarzová

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
 • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
 • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
 • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE