FINANCOVÁNÍ NEPEDAGOGICKÉ PRÁCE

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Zásadním úkolem pro každého ředitele školy je správné hospodaření s finančními zdroji. V případě nesprávného užití finančních prostředků může jít o porušení rozpočtové kázně. Jedním ze specifik je i financování nepedagogické práce na základě normativu. Kalkulace prostředků na nepedagogickou práci je stále zdrojem nejasností a chyb v systému financování. Situace není jednoduchá zejména u kombinovaných škol (MŠ a ZŠ apod.) nebo u víceoborových tříd ŠŠ. Pochybení ve vykazování, konkrétně v P1c-01, může způsobit až nedostatek finančních prostředků pro školu. 

Na webináři poskytneme potřebné informace pro správné financování nepedagogické práce, získáte návody a postupy k rozepisování a správnému způsobu výpočtu, včetně praktických příkladů pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinované MŠ a ZŠ. 

Odpovíme na časté otázky, které se objevují v souvislosti s financováním nepedagogické práce a upozorníme na nejčastější chyby, ke kterým v praxi škol dochází. Dozvíte se i aktuální informace z oblasti financování škol.

Ing. Petra Schwarzová

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
  • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
  • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
  • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE