fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Finanční gramotnost
do škol - pro základní školy

Na webináři učitelé dostanou tipy jak prostřednictvím her a různě koncipovaných úkolů naučit žáky hospodaření s penězi, jak fungují banky a jejich produkty (například platební karty, kreditní karty, pojistky či spotřebitelské úvěry), kdy je využít a jaké jsou jejich výhody a možná rizika. Dostanou návod jak vytvořit vlastní plán hospodaření, finanční vizi apod.

Přihláška na webinář

Finanční gramotnost do škol - pro základní školy

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Na webináři získají účastníci tipy jak obohatit výuku finanční gramotnosti na základních školách a na konkrétních příkladech naučit žáky základy fungování peněz, zejména jak s penězi zacházet, jak je šetřit, vydělávat, investovat a chytře utrácet. Seznámí se s pravidly sestavování rodinného rozpočtu, proč finančně plánovat, jak budovat kapitál a zabezpečit se na stáří nebo pro případy nepředvídaných okolností, jaká jsou rizika a následky neuváženého finančního počínání tak, aby se žáci naučili zodpovědně přemýšlet o svých financích a nezapadli do dluhové pasti.

Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí a vědomostí tak, aby je mohli účastníci využívat ve výuce finanční gramotnosti, získají argumenty, příklady, tipy a znalosti, aby mohli žákům rozšířit dovednosti jak s penězi zacházet, aby byli vybaveni na různá období, která je v budoucím životě čekají. 

OBSAH

Co jsou peníze (mince a bankovky) a funkce a hodnota peněz

 • Co je banka, bankomat, platební karta
 • Co je majetek a vlastnictví
 • Co je půjčka za úplatu (úrok) – základní principy
 • Hospodaření – co je osobní rozpočet – spoření, základní principy a pravidla
 • Co je reklama a její vliv na nákupní chování dětí a mladistvých – na co si dát pozor.
 • Příklady na počítání s penězi tak, aby se žáci osvojili jak se nakupuje a platí a co má jakou hodnotu
 • Hry na obchod – ukázka pro žáky, jak žákům přiblížit skutečnou realitu

Domácnost – nakládání s penězi

 • Zdroje informací – internet, facebook, finanční poradce …. – na co si dát pozor a jak nenaletět?
 • Co je hotovostní a bezhotovostní placení – výhody a nevýhody – na co si dát pozor?
 • Co je nakupování – v kamenných obchodech a na internetu – výhody a nevýhody, rizika placení přes internet – na co si dát pozor?
 • Co je hospodaření – pravidelné a jednorázové příjmy – kde se berou?
 • Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
 • Rodinný rozpočet a jeho plánování – analýza aktiv a pasiv a analýza casf flow, finanční plán, realizace, revize.
 • Sestavení základního finančního plánu – návod jak plán správně nastavit.
 • Co je bilance (porovnání majetku a závazků rodiny) – proč pravidelně kontrolovat příjmy a výdaje?

Inflace a znehodnocování peněz

 • Co je inflace a její základní principy, jak vzniká, její vliv na rodinné rozpočty a kupní sílu
 • Co znamená, když je inflace vysoká
 • Jak se inflaci bránit.

Finanční plánování, finanční produkty a služby

 • Dlouhodobé a krátkodobé cíle, jeho rizika – proč je důležité plánovat?
 • Co je hrubý a čistý příjem
 • Jaké zásady je nutno dodržovat při půjčování peněz a nakládání s penězi– základní desatero.
 • Základní orientace v nabídce produktů a rozdělení produktů podle charakteru produktu – typologie finančních produktů
 • Úročení – jak se počítá.
 • Co je spoření a investice – základní principy a produkty – jaká jsou výhody a rizika – na co si dát při zakládání pozor? Jak investovat a rizika investování
 • Typy spoření – spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění a vkladní knížky
 • Co je pojištění – základní principy a druhy – proč být pojištěný a jak pojištění sestavit – na co si dát před podpisem smlouvy pozor a jak nenaletět?
 • Co je půjčka, úvěry – základní typy úvěrů – výhody a rizika půjček – na co si dát pozor ještě než podepíši úvěrovou smlouvu?
 • Základní rozdělení půjček – půjčky, úvěry, leasingy, alternativní formy financování, hypotéky.
 • Rizika půjček – proč a kdy si půjčovat, na co si dát pozor.
 • Co je exekuce a další důsledky nezodpovědného finančního chování a rozhodování – jak neupadnout do dluhové pasti? Předlužení a možnosti řešení

Obsah smluv, nárok na reklamaci, základní práva spotřebitelů

 • Kdo je spotřebitel.
 • Záruční doby, lhůty pro vyřízení reklamace, uplatnění reklamace – kdy nelze uplatnit záruku na zboží, lhůty pro vyřízení reklamace zboží.
 • Pravidla pro reklamace a postup reklamačního řízení (co lze požadovat v rámci reklamace).
 • Nejčastější triky prodejců při reklamaci.
 • Příklady úloh na sestavení rodinného rozpočtu, sestavení pojištění, jednoduchého finančního plánu … (bydlení, doprava, stravování, pravidelné a jednorázové výdaje, sestavení měsíčního rozpočtu, sestavení ročního rodinného rozpočtu).
 • Příklady dobré praxe

LEKTOR

Mgr. Rudolf HADRAVA

Již během studií se věnoval finančnímu poradenství a lektorování měkkých dovedností. Po praxi učitele základní a střední školy odešel do finančního a pojišťovacího sektoru, kde následně působil v různých vzdělávacích, obchodních a vedoucích pozicích, má zkušenosti s různými typy tréninků a konzultacemi v oblasti školství.

 • Certifikovaný lektor, kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí
 • Spolupráce na projektu Finančně gramotná škola – finanční gramotnost do škol, pomoc školám při tvorbě výuky metodiky finanční gramotnosti
 • Zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovednosti pedagogických pracovníků, získávání a udržení autority učitelů a komunikační a finanční dovedností 
 • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
 • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu
Termín  
Délka kurzu 8:30 – 13:45 hod.
Lektorka Mgr. Rudolf Hadrava
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com