fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Finanční gramotnost do škol - pro střední školy

Na webináři získají účastníci tipy jak obohatit výuku finanční gramotnosti na středních školách a na konkrétních příkladech naučit studenty základy fungování peněz, zejména jak s penězi zacházet, jak je šetřit, vydělávat, investovat a chytře utrácet. Seznámí se s pravidly sestavování rodinného rozpočtu, proč finančně plánovat, jak budovat kapitál a zabezpečit se na stáří nebo pro případy nepředvídaných okolností, jaká jsou rizika a následky neuváženého finančního počínání tak, aby se naučili zodpovědně přemýšlet o svých financích a nezapadli do dluhové pasti. 

Přihláška na webinář

Finanční gramotnost do škol - pro střední školy

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí a vědomostí tak, aby je učitelé mohli využívat ve výuce finanční gramotnosti, získají argumenty, příklady, tipy a znalosti, aby mohli žákům rozšířit dovednosti jak s penězi zacházet, aby byli vybaveni na různá období, která je v budoucím životě čekají. Naučí se provést analýzu svých smluv, financí a základního finančního plánu pro realizaci svých záměrů, budou upozorněni na nebezpečí ukrývající se v některých smluvních podmínkách, a na nejčastější neseriózní přístupy některých poradců. 

Učitelé dostanou tipy jak prostřednictvím her a různě koncipovaných úkolů naučit žáky hospodaření s penězi, jak fungují banky a jejich produkty (například platební karty, kreditní karty, pojistky či spotřebitelské úvěry), kdy je využít a jaké jsou jejich výhody a možná rizika. Dostanou návod jak vytvořit vlastní plán hospodaření, finanční vizi.

OBSAH

Co jsou peníze (mince a bankovky) a funkce a hodnota penězi

 • Co je banka, bankomat, platební karta
 • Co je majetek a vlastnictví
 • Co je půjčka za úplatu (úrok) – základní principy
 • Hospodaření – co je osobní rozpočet – spoření, základní principy a pravidla
 • Co je reklama a její vliv na nákupní chování žáků– na co s i dát pozor.

Domácnost – nakládání s penězi

 • Zdroje informací – internet, facebook, finanční poradce …. – na co si dát pozor a jak nenaletět?
 • Co je hotovostní a bezhotovostní placení – výhody a nevýhody – na co si dát pozor
 • Co je nakupování – v kamenných obchodech a na internetu – výhody a nevýhody, rizika placení přes internet – na co si dát pozor
 • Co je hospodaření – pravidelné a jednorázové příjmy
 • Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
 • Rodinný rozpočet a jeho plánování – analýza aktiv a pasiv a analýza casf flow, finanční plán, realizace, revize.
 • Sestavení základního finančního plánu – návod jak plán správně nastavit.
 • Co je bilance (porovnání majetku a závazků rodiny) – proč pravidelně kontrolovat příjmy a výdaje

Inflace a znehodnocování peněz

 • Co je inflace a její základní proncipy, jak vzniká, její vliv na rodinné rozpočty a kupní sílu
 • Co znamená, když je inflace vysoká
 • Jak se inflaci bránit.

Finanční plánování

 • Dlouhodobé a krátkodobé cíle, jeho rizika – proč je důležité plánovat?
 • Co je hrubý a čistý příjem
 • o je spoření a investice – základní principy a produkty – jaká jsou výhody a rizika – na co
  si dát při zakládání pozor?
 • Co je pojištění – základní principy a druhy – proč být pojištěný a jak pojištění sestavit – na
  co si dát před podpisem smlouvy pozor a jak nenaletět?
 • Co je půjčka, úvěry – základní typy úvěrů – výhody a rizika půjček – na co si dát pozor ještě
  než se podepíše úvěrová smlouva
 • Co je exekuce a další důsledky špatného finančního chování a rozhodování – jak neupadnout do dluhové pasti?

Obsah smluv, nárok na reklamaci, základní práva spotřebitelů

 • Kdo je spotřebitel.
 • Záruční doby, lhůty pro vyřízení reklamace, uplatnění reklamace – kdy nelze uplatnit záruku na zboží, lhůty pro vyřízení reklamace zboží.
 • Pravidla pro reklamace a postup reklamačního řízení (co lze požadovat v rámci reklamace).
 • Nejčastější triky prodejců při reklamaci.

Finanční produkty a služby

 • Jaké zásady je nutno doržovat při půjčování peněz a nakládání s penězi– základní desatero.
 • Základní orientace v nabídce produktů a rozdělení produktů podle charakteru produktu – typologie finančních produktů
 • Úročení – jak se počítá.

Úspory

 • Proč spořit – horizonty spoření.
 • Typy spoření – spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění a vkladní knížky.

Půjčky

 • Proč a kdy si půjčovat.
 • Základní rozdělení půjček – půjčky, úvěry, leasingy, alternativní formy financování, hypotéky.
 • Rizika půjček – na co si dát pozor.
 • Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy – bilance před půjčkou, ale i při
 • půjčce, aby se předcházelo případné exekuci – jaké otázky si pokládat před podpisem smlouvy.
 • Jaké jsou možnosti při problémech splácet půjčku

Pojištění – jak své peníze, majetek a zdraví ochránit

 • Proč a kdy být pojištěný.
 • Klasifikace pojištění.
 • Na co si dát pozor při uzavírání pojištění.

Produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků

 • Investiční nástroje s vyšším potenciálem zhodnocení.
 • Otevřené podílové fondy – jejich typy a jak fungují.
 • Jak investovat a rizika investování.
Co dělat v případě, že se dostaneme do platební neschopnosti
 • Úvěry, úroky a dluhová past – typické znaky neseriózních nabídek.
 • Postupy věřitelů při vymáhání dluhů.
 • Předlužení a možnosti jeho řešení.
 • Konsolidace půjček a insolvenční řízení.
 • Exekuce a oddlužení
 • Příklady dobré praxe

LEKTOR

Mgr. Rudolf HADRAVA

Již během studií se věnoval finančnímu poradenství a lektorování měkkých dovedností. Po praxi učitele základní a střední školy odešel do finančního a pojišťovacího sektoru, kde následně působil v různých vzdělávacích, obchodních a vedoucích pozicích. 

 • Certifikovaný lektor, kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí
 • Spolupráce na projektu Finančně gramotná škola – finanční gramotnost do škol, pomoc školám při tvorbě výuky metodiky finanční gramotnosti
 • Zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovednosti pedagogických pracovníků, získávání a udržení autority učitelů a komunikační a finanční dovedností 
 • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
 • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu
Termín  
Délka kurzu 8:30 -13:45 hod.
Lektorka Mgr. Rudolf Hadrava
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 800 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com