SYSTEMATICKÉ HODNOCENÍ MŠ PRAKTICKY - JAK EVALUOVAT NA ÚROVNI ŠKOLY

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Vzdělávací činnost v mateřské škole přináší celou řadu výzev. Jednou z nich je evaluační činnost, která nedává spát nejen učitelkám, ale i ředitelům/ředitelkám a je jednou z priorit České školní inspekce

V současné době patří termín evaluace k nejčastěji skloňovaným pojmům v pedagogické praxi a v dokumentech vzdělávací politiky. Provádět pravidelné sebehodnocení své činnosti školám ukládají školské předpisy včetně rámcových vzdělávacích programů. 

Jak pracovat s konceptem evaluace, tak, aby byl vypovídající? Jaké oblasti do konceptu evaluace zahrnout? A jaké jsou klíčové zásady evaluační činnosti? 

Internetové zdroje i odborné publikace sice poskytují mnoho odpovědí, ale nezřídka z nich vyplývá mnohem více otázek. Klíčovým cílem webináře je poskytnout metodiku evaluační činnosti v mateřské škole, nabídnout srozumitelnou metodickou podporu učitelkám i ředitelkám MŠ s ukázkami, náměty i předlohami a pomoci zorientovat se v terminologii i praktické rovině evaluace.

Témata, kterými se budeme zabývat:
 • ČŠI a priority v oblastech celkového hodnocení a evaluace
 • Cílové skupiny evaluační činnosti
 • Zásady evaluace v mateřské škole
 • Rizika a limity konceptu evaluace
 • Vnitřní a vnější aspekty evaluace
 • Vytvoření systému evaluace MŠ

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE