ELEKTRONICKÉ NÁSTĚNKY A WHITEBOARDY VE VÝUCE

RNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI

Elektronické nástěnky a whiteboardy jsou skvělým pomocníkem pro učitele, kteří chtějí svým žákům nabídnout moderní a interaktivní způsob výuky. Používání virtuálních nástěnek je velmi jednoduché a velmi návykové. Mají neuvěřitelné možnosti využití prakticky všude. Mezi hlavní přednosti těchto nástrojů patří možnost širokého uplatnění na všech stupních a předmětech, jednoduchost ovládání i sdílení, možnost práce s multimediálním obsahem a snadná dostupnost a v neposlední řadě i využití na různých typech zařízení.

Účastníkům bude ukázáno jak pomocí nástrojů lze aktivizovat žáky při výuce, jak tvořit výuku poutavě a zajímavě, více spolupracovat v rámci sdílených souborů a jak lépe využívat moderní technologie pro procvičování učiva.

Na workshopu si ukážeme několik typů nástěnek i whiteboardů a jejich využití od sdílení materiálů, přes využití pro brainstorming až po tvorbu žákovské galerie. Tyto nástroje nejenže zvyšují zapojení žáků do výuky, ale také umožňují efektivněji sledovat jejich pokrok a průběžné výsledky. 

Na webináři budou představeny tyto nástroje:

 • Padlet  – univerzální tabule s širokým použitím, nově i s hlasováním 
 • Digipad – jednodušší „padlet“ zcela free a lze i bez registrace
 • Jamboard – bílá tabule, nástěnka, poznámkový blok aneb cokoli chcete
 • Mathswhiteboard – nejen bílá tabule a nejen pro matematiku (i bez registrace)
 • Whiteboard.chat – online tabule s různými možnostmi sdílení (i bez registrace)
 • Collboard – sdílená bílá tabule (zcela bez registrace)
 • Answergarden – úplně jednoduchý sběr odpovědí s tvorbou slovního mraku (zcela bez registrace)
 • Moored – sběr odpovědí, které pak můžete roztřídit do kategorií (zcela bez registrace)
 • Classroomscreen – pomocník pro každého učitele, po bezplatné registraci získáte i rychlé hlasování

RNDr. Jitka Rambousková

rambouskova
 • lektorka, která se věnuje technologiím ve vzdělávání – využití digitálních nástrojů ve výuce, aplikace on-line pro výuku, mobilních zařízení ve výuce
 • autorka webu o využívání digitálních technologií ve školách: www.cojsemvyzkousela.cz
 • vystudovala informatiku na PřF MU v Brně a PedF UK v Praze
 • přes 20 let působí jako učitelka matematiky a informatiky
 • byla členka Národního kabinetu Informatiky a ICT
 • působí v Centru robotiky Plzeň, DigiCentrum Plzeň, NPI aj.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE