fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-26890/2021-2-793

Efektivní práce s datovou schránkou škol jako orgánů veřejné moci

PŘECHOD ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBU​

V roce 2022 vyšla v účinnost novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která ukládá školám a školským zařízením, bez ohledu na zřizovatele, nejpozději do konce roku 2025 přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou  a začít povinně evidovat dokumenty elektronicky. S tím souvisí i povinné napojení datové schránky na elektronickou spisovou službu, kdy školy nebudou již moci do datových schránek vstupovat jinak než přes tuto službu.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Efektivní práce s datovou schránkou škol jako orgánů veřejné moci

Akreditace Č.j.: MŠMT- 26890/2021-2-793

Obsah vzdělávacího kurzu vychází z povinnosti škol pracovat s datovou schránkou orgánu veřejné moci v souladu s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

Cílem kurzu je ukázat:

 • praktickou práci s datovou schránkou
 • elektronické podepisování dokumentů
 • výhody/nevýhody napojení datové schránky na elektronickou spisovou službu
 • případná úskalí propojení datové schránky s elektronickou spisovou službou (co mohou školy očekávat)

OBSAH

 • Praktické využití datových schránek při práci s dokumenty ve škole
 • Právní zakotvení problematiky datových schránek
 • Propojení datové schránky s elektronickou spisovou službou a jeho úskalí, výhody a nevýhody
 • Způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem)
 • Tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty
 • Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
 • Druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci s úřady (elektronický podpis, elektronická značka, elektronická pečeť, kvalifikované časové razítko)
 • Kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
 • Škola jako orgán veřejné moci, povinnost škol zřizovat datovou schránku
 • Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
 • Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
 • Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
 • Znepřístupnění/zrušení datové schránky
 • Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
 • Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
 • Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
 • Práce s elektronickými dokumenty, elektronická spisová služba
 • Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
 • Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
 • Praktická práce se zkušební datovou schránkou
 • Řešení modelových případů
 • Příklady dobré praxe

LEKTORKA

RNDr. Ing. EVA URBANOVá, Ph.D., MBA

 • Působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK obor školský management.
 • Garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji.
 • Působila jako metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje.
 • Publikuje články o spisové službě ve školách a školských zařízeních a datových schránkách pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
Termín9.3.2023
Délka kurzu8:30 – 13:30 hod.
LektorkaRNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 26890/2021-2-793
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com