fbpx

AKREDITACE Č.J.: MSMT-21170/2022-4-656​

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE VE ŠKOLE​

Webinář je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole. Účastníci se seznámí s principy přesvědčivé komunikace, která dokáže předcházet konfliktním situacím ve škole i mimo ni, uvědomí si význam empatie a jejího vlivu na snižování negativní emoční hladiny při reakcích na námitky žáků a rodičů, dokáží odlišit konstruktivní námitku od výmluvy a přesvědčí se o důležitosti souladu verbální a neverbální komunikace, která zvýší jejich důvěryhodnost při konfliktním jednání.

Na modelových příkladech si účastníci vyzkouší, kterou strategii řešení konfliktních situací u sebe preferují, jakým způsobem mohou dospět k výsledku win-win (oboustranně spokojenému řešení) a ujasní si, jak na konkrétní námitky reagovat a konfliktní situace řešit.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Efektivní komunikace ve škole

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení principů přesvědčivé komunikace, která dokáže předcházet konfliktním situacím ve škole i mimo ni. Učitelé mohou často zažívat pocit, že rodiče nechápou, co jim chtějí sdělit a rodiče zase nemusí chápat, co a proč po nich učitel požaduje. Mohou se tak dostávat do neřešitelných situací vzájemného nepochopení a může to tak negativně ovlivňovat jejich pedagogickou práci.

Cílem webináře je ukázat, jak správně komunikovat se zákonnými zástupci, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a pokud již konfliktní situace nastane, jak na ni správně reagovat, aby všechny zúčastněné strany bez zbytečných emocí dospěly k oboustranně přijatelnému řešení.

OBSAH:

EFEKTIVNÍ A PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE – PREVENCE ZBYTEČNÝCH KONFLIKTŮ

 • Základní pravidla efektivní a přesvědčivé komunikace nejen ve škole – jak působit sebevědomě a přesvědčivě na své kolegy, rodiče a žáky
 • Soulad verbálního a neverbálního sdělení a jeho důležitost na celkové vyznění podávané informace – otevřená gesta, uzavřená gesta
 • Umění přesvědčit – princip win-win – kdy se ani jedna strana necítí ukřivděná či poražená
 • Efektivní kladení otázek – jaké otázky a kdy je klást – cesta k budování pozitivního vztahu s rodiči a žáky
 • Neverbální komunikace – na co si dát při komunikaci pozor

JAK PŘESVĚDČIVĚ A EFEKTIVNĚ REAGOVAT NA NÁMITKY 

 • Nejčastější důvody nedorozumění mezi učiteli a rodiči. Proč si nerozumí nebo nechtějí rozumět
 • Jak rozpoznat, že si zúčastněné osoby nerozumí nebo zda se vymlouvají
 • Význam aktivního naslouchání a empatie při reakci na nesouhlas rodiče
 • Jak udržet rozhovor v rozumné emoční hladině a dokázat se domluvit
 • Jednoduchý tříkrokový model reakce na námitky a připomínky
 • Příklady efektivní komunikace s rodičem, který nerozumí nebo nechce rozumět

ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

 • Jak na rozzlobené a pasivní rodiče aneb malý exkurs do asertivity
 • S jakým typem chování (a manipulací) se můžeme u rodičů setkat – příklady agresivních a pasivních manipulací rodičů a proč to dělají
 • Jak na ně reagovat – strategie řešení konfliktních situací a kdy a u koho je použít
 • Asertivita jako komunikační model – jak přesvědčit a neustupovat
 • Styly řešení konfliktů
 • Řešení typických situací ve školní praxi

LEKTOR

Mgr. RUDOLF HADRAVA

Certifikovaný lektor a kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí, zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovednosti pedagogických pracovníků, získávání a udržení autority učitelů a komunikační dovedností.

 • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
 • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu
Termín  30.10.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka Mgr. Rudolf Hadrava
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena  2 000 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com