JAK VYUŽÍT PRVKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE VÝCHOVNÉM A VZDĚLÁVACÍM PROCESU

Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Praktický webinář s divadelní a rozhlasovou režisérkou a vysokoškolskou pedagožkou, Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovskou Ph.D. Účastníci se seznámí s principy a dominantními prvky dramatické výchovy, a to s důrazem na možnosti jejich využití v současné vzdělávací a výchovné praxi. Dramatická hra, jako základní metoda dramatické výchovy, se při vhodné aplikaci a nastavení podmínek může stát významným pomocníkem při seberozvoji žáků, stát se aktivním nástrojem v jejich poznávání světa, schopnosti spoluprožívat události a vcítit se do jiných osob a lépe chápat složitost a komplexnost určitých vztahově vypjatých situací. 

Webinář se zaměřuje na využití dramatické hry a dramatických prvků ve výchovně-vzdělávacím procesu. Představí konkrétní metody a postupy, včetně modelových příkladů dramatické výchovy, které je vhodné při výuce použít. Využití dramatických prvků, vyprávění pomocí dramatické narace, přináší zefektivnění a usnadnění celého vzdělávacího procesu. Tyto postupy pracují se zkratkou a se známými vzory chování a pomáhají tak žákům předávané sdělení rychleji a lépe pochopit. Metody dramatické hry přispívají obecně k rozvoji osobnosti a kreativity dětí a posilují schopnosti zaujímat a vyjadřovat své vlastní stanovisko, případně lépe porozumět a akceptovat stanoviska ostatních.    

VÝBĚR Z TÉMAT:

 • Dramatické prvky jako pomocný nástroj ve výuce
 • Dramatická hra ve výchovném procesu
 • Zobrazování reality jako personifikovaného dramatického konfliktu
 • Vnitřní život dramatické postavy, konflikty vnitřní, interpersonální, globální
 • Jak zprostředkovat porozumění konkrétním historickým i současným událostem na základě zkušenosti zprostředkovaného prožitku
 • Jak vysvětlovat komunikační sdělení za pomoci metod dramatické narace
 • Jak se naučit přemýšlet o postavách a rolích
 • Jak se rodí „hrdina“ a „antihrdina“
 • Pěstování schopností empatie a akceptace druhých
 • Možnosti širšího ovlivňování vzorců chování v reálném životě
 • Modelování reálných osob podle principů dramatické postavy
 • Pracovní metody na principu „předvádění“ příběhů
 • Vhodný výběr simulovaných dramatických situací s přesahem ke skutečným událostem a zážitkům
 • Konkrétní ukázky a možnosti jejich využití v pedagogické praxi

Lektorka: Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

 • Divadelní a rozhlasová režisérka a vysokoškolská pedagožka, lektorka rétoriky a komunikace, mediální komunikace, prezentačních a komunikačních dovednosti, věnuje se mediálnímu vzdělávání ve školách
 • Vyučuje rétoriku a mediální předměty na VŠE Praha a Vysoké škole kreativní komunikace
 • Odborný garant studijního oboru Audiovizuální komunikace a tvorba a Otevřené evropská akademie ekonomiky a politiky
 • Působila jako rektorka Akademie managementu a komunikace
 • Autorka celé řady odborných publikací a beletrie – wikipedia.org/Irena Žantovská
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE