fbpx

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE VE VÝUCE MATEMATIKY

RNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

V rámci webináře budou představeny vybrané aplikace, které pomohou aktivizovat žáky, procvičovat s nimi matematické dovednosti a poskytovat jim zpětnou vazbu. Tyto nástroje nejenže zvyšují zapojení studentů do výuky matematiky, ale také umožňují efektivněji sledovat jejich pokrok a průběžné výsledky.

Budou představeny aplikace, které podporují smysluplné využití mobilů či tabletů (ať již iPadů nebo se systémem Android) ve výuce. Nástroje fungují i na mobilních zařízeních – většina přímo v prohlížeči, ale řada z nich má i vlastní aplikace pro iPadOS či Android. Webinář nabízí nástroje pro skupinové aktivity i pro samostatné učení žáků.

Na webináři si nejenom představené aplikace předvedeme, ale také si je sami vyzkoušíte v roli žáků a zažijete, jak tyto aplikace mohou výuku matematiky obohatit a udělat ji zábavnou a zajímavou. Budete mít možnost vytvořit si vlastní aktivitu pro své žáky. Všechny představené nástroje jsou dostupné online a zdarma. Lze je tedy snadno využít ve výuce bez ohledu na technické vybavení školy. 

CÍL WEBINÁŘE:

Cílem webináře je ukázat možnosti moderního a zajímavého vyučovaní matematiky, představit nové metody a postupy výuky náležící potřebám současné doby a získat přehled o digitálních nástrojích a jejich možnostech pro využití v hodinách matematiky. Účastníkům bude ukázáno jak pomocí nástrojů lze aktivizovat žáky při výuce, jak tvořit výuku poutavě a zajímavě, více spolupracovat v rámci sdílených souborů a jak lépe využívat moderní technologie pro procvičování učiva.

TÉMATA:

Podpůrné aplikace a jednoduché matematické nástroje

 • využití Classroomscreen
 • QR kódy
 • hlasování
 • představení práce s nástěnkou a jejich využití ve výuce (Padlet, Digipad,…)
 • práce s různými whiteboardy a jejich využití (Collboard, Mathswhiteboard,…)
 • aplikace Math LearningCenter
 • práce s aplikacemi a praktické využití

Procvičování a testy, matematické modelování

 • aplikace ThatQuiz
 • práce v režimu procvičování
 • učitelský režim a tvorba testů
 • aplikace Polypad
 • modelování v aritmetice a algebře
 • modelování v geometrii (3D tělesa, dynamická geometrie,…)

Desmos

 • aplikace Desmos
 • práce s grafickou kalkulačkou
 • práce s dynamickou geometrii
 • seznámení s Desmos Classroom
 • práce ve třídě z pohledu žáka a učitele
 • tvorba aktivit
Další aplikace a jejich možnosti

 Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková

rambouskova
 • lektorka, která se věnuje technologiím ve vzdělávání – využití digitálních nástrojů ve výuce, aplikace on-line pro výuku, mobilních zařízení ve výuce
 • vystudovala informatiku na PřF MU v Brně a PedF UK v Praze
 • členka národního kabinetu informatiky, působí v Centru robotiky Plzeň, DigiCentrum Plzeň, NPI aj.
 • přes 20 let působí jako učitelka matematiky a informatiky
 • autorka webu o využívání digitálních technologií ve školách: www.cojsemvyzkousela.cz
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE