fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE VE VÝUCE

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků a zkvalitnění a zefektivnění využívání digitálních nástrojů ve vzdělávacích procesu i v profesní praxi učitelů. Účastníkům bude ukázáno jak pomocí nástrojů lze aktivizovat žáky při výuce, jak tvořit poutavé studijní materiály, více spolupracovat v rámci sdílených souborů a jak lépe využívat digitální nástroje pro procvičování učiva a zpětnou vazbu.

V rámci kurzu budou představeny aplikace, které podporují smysluplné využití mobilů či tabletů (ať již iPadů nebo se systémem Android) ve výuce a řadu z nich si účastníci vyzkouší v roli žáka, aby je účinně mohli využívat v hodinách.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE VE VÝUCE

Akreditace Č.J.: MSMT-27583/2022-3-833

Používání technologií ve výuce pomáhá zvyšovat angažovanost žáků v hodině, učinit výuku poutavější a umožňuje získávat i informace o průběžných výsledcích žáků a jejich pokroku.

Cílem vzdělávacího programu je přispět k rozvoji digitálních kompetencí pedagogických pracovníků a podpořit jejich schopnost plánovat a realizovat využití digitálních technologií v různých fázích procesu učení. Ukázat a přiblížit možnosti moderního a zajímavého vyučovaní v souvislosti s digitálními nástroji, představit nové metody a postupy výuky náležící potřebám současné doby, získat přehled o digitálních nástrojích a jejich možnostech využití v hodinách a v neposlední řadě pomoci zmenšovat rozdíly mezi učiteli v rámci využívání digitálních kompetencí ve výuce. Program nabízí prostředky pro skupinové aktivity i pro samostatné učení žáků.

Všechny představené nástroje jsou k dispozici online a bezplatně. Nástroje fungují i na mobilních zařízeních – většina přímo v prohlížeči, ale řada z nich má i vlastní aplikace pro iPadOS či Android.

OBSAH:

AKTIVIZACE A SPOLUPRÁCE 

ELEKTRONICKÉ NÁSTĚNKY A WHITEBOARDY

 • představení práce s nástěnkou (Padlet, LinoIt,…), jejich využití ve výuce
 • sběr a publikace žákovských prací
 • práce s různými whiteboardy (digitálními tabulemi) a jejich využití
 • společná práce na online tabuli, např. Collboard
 • synchronní práce žáků na individuálních tabulích, např. Whiteboard.fi
 • společná práce s Google nákresy

MYŠLENKOVÉ/POJMOVÉ MAPY A SLOVNÍ MRAKY

 • nástroje pro snadnou tvorbu myšlenkových map (Coggle,…)
 • využití a tvorba slovních mraků (Wordart,…)
 • třídění pojmů, brainstorming, analýza četnosti výskytu pojmů, analýza textů

INTERAKTIVNÍ ON-LINE NÁSTROJE PRO ZPĚTNOU VAZBU

 • pokládání otázek, kvízy, slovní mraky, hlasování a další interaktivní funkce
 • ukázky těchto nástrojů (Mentimetr,..)
 • jejich využití ve výuce, ankety, sběr dat a jejich vyhodnocení a interpretace

QR KÓDY

 • princip a tvorba QR kódu
 • využití ve výuce především pro sdílení odkazů či kódování textu
 • výukové hry s QR kódy

PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH APLIKACÍ PRO PROCVIČOVÁNÍ A ZPĚTNOU VAZBU

 • ukázky žákovského a učitelského prostředí jednotlivých aplikací
 • principy práce se třídou v aplikacích, práce s přehledy výsledků práce
 • sdílení hotových prací
 • využití aplikací pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vybrané aplikace: Kahoot, Quizizz, Blooket, Quizlet, Socrative, LiveWorkSheet, Classkick aj.

Kahoot, Quizizz, Blooket

 • aplikace pro testování s velkým aktivizačním potenciálem
 • využívají herní prvky, umožňují skupinové aktivity
 • možnosti spouštění aplikací (práce ve třídě, domácí úkoly, práce ve skupině,…)

Quizlet

 • flashcards s mnohostranným využitím (sledování pokroku, procvičování, herní režim, skupinová hra,…)
 • zaměření především na jazyky

Socrative

 • aplikace zaměřená na testování
 • umožňuje otevřené i uzavřené otázky

LiveWorkSheet

 • digitální pracovní listy včetně vyhodnocení

Classkick

 • výukový nástroj využívající formativní hodnocení
 • umožňuje komunikaci žáka a učitele během výukového procesu

Diskuse – vhodnost využití v průběhu vzdělávacího procesu

LEKTORKA

RNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ

Lektorka, která se věnuje technologiím ve vzdělávání – využití digitálních nástrojů ve výuce, aplikace on-line pro výuku, mobilních zařízení ve výuce, autorka webu o využívání digitálních technologií ve školách: www.cojsemvyzkousela.cz
 • vystudovala informatiku na PřF MU v Brně, doplnila si pedagogické vzdělání na PedF UK v Praze, přes 20 let působí jako učitelka matematiky a informatiky
 • členka národního kabinetu informatiky, působí v Centru robotiky Plzeň, DigiCentrum Plzeň, NPI aj.
Termín10.5.2023
Délka kurzu10:00 – 15:30 hod.
LektorRNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-27583/2022-3-833
PlatformaZOOM
Cena2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com