DIGITÁLNÍ NÁSTROJE VE VÝUCE

RNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

OBSAH WEBINÁŘE:

Na webináři si ukážeme možnosti moderního a zajímavého vyučovaní s použitím digitálních nástrojů, představíme nové metody a postupy výuky náležící potřebám současné doby a nabídneme přehled o možnostech využití digitálních nástrojů v hodinách – padlety, myšlenkové mapy, kvízy, QR kódy, slovní mraky, aplikace pro procvičování a zpětnou vazbu – Kahoot, Quizizz, Blooket, Quizlet apod.

Seznámíme Vás jak pomocí digitálních nástrojů aktivizovat žáky při výuce, jak tvořit poutavé studijní materiály, spolupracovat v rámci sdílených souborů a jak lépe využívat digitální nástroje pro procvičování učiva a zpětnou vazbu.

Představíme aplikace, které podporují smysluplné využití mobilů či tabletů (ať již iPadů nebo se systémem Android) ve výuce, řadu z nich si vyzkoušíte, abyste je mohli účinně využívat v hodinách.

Všechny představené nástroje jsou k dispozici online a bezplatně. Nástroje fungují i na mobilních zařízeních – většina přímo v prohlížeči, ale řada z nich má i vlastní aplikace pro iPadOS či Android.

VÝBĚR Z OBSAHU:

ELEKTRONICKÉ NÁSTĚNKY A WHITEBOARDY

 • představení práce s nástěnkou (Padlet, LinoIt,…), jejich využití ve výuce
 • sběr a publikace žákovských prací
 • práce s různými whiteboardy (digitálními tabulemi) a jejich využití
 • společná práce na online tabuli, např. Collboard
 • synchronní práce žáků na individuálních tabulích, např. Whiteboard.fi
 • společná práce s Google nákresy

MYŠLENKOVÉ/POJMOVÉ MAPY A SLOVNÍ MRAKY

 • nástroje pro snadnou tvorbu myšlenkových map (Coggle,…)
 • využití a tvorba slovních mraků (Wordart,…)
 • třídění pojmů, brainstorming, analýza četnosti výskytu pojmů, analýza textů

INTERAKTIVNÍ ON-LINE NÁSTROJE PRO ZPĚTNOU VAZBU

 • pokládání otázek, kvízy, slovní mraky, hlasování a další
 • interaktivní funkce ukázky těchto nástrojů (Mentimetr,..)
 • jejich využití ve výuce, ankety, sběr dat a jejich vyhodnocení a interpretace

QR KÓDY

 • princip a tvorba QR kódu
 • využití ve výuce především pro sdílení odkazů či kódování textu
 • výukové hry s QR kódy

PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH APLIKACÍ PRO PROCVIČOVÁNÍ A ZPĚTNOU VAZBU

 • ukázky žákovského a učitelského prostředí jednotlivých aplikací
 • principy práce se třídou v aplikacích, práce s přehledy výsledků práce
 • sdílení hotových prací
 • využití aplikací pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vybrané aplikace: Kahoot, Quizizz, Blooket, Quizlet, Socrative, LiveWorkSheet, Classkick aj.

 Lektorka: RNDr. Jitka Rambousková

rambouskova
 • lektorka, která se věnuje technologiím ve vzdělávání – využití digitálních nástrojů ve výuce, aplikace on-line pro výuku, mobilních zařízení ve výuce
 • autorka webu o využívání digitálních technologií ve školách: www.cojsemvyzkousela.cz
 • přes 20 let působí jako učitelka matematiky a informatiky
 • vystudovala informatiku na PřF MU v Brně a PedF UK v Praze,
 • členka Národního kabinetu Informatiky a ICT (NPI), působí v Centru robotiky Plzeň, DigiCentrum Plzeň, NPI aj.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE