fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-...

Činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti a využití metod trénování paměti VE VÝUCE

z cyklu Český jazyk hravě

INSPIRACE PRO UČITELE ČESKÉHO JAZYKA

Cílem tvůrčího webináře je poskytnout učitelům, kteří hledají nové podněty pro práci s žáky ve výuce, návod jak využívat činnostní učení pro rozvoj jejich čtenářské gramotnosti a dát jim inspiraci a konkrétní ukázky, jak hravou a zábavnou formou pracovat s texty v hodinách českého jazyka.

Vzdělávací program je zaměřen na praktické využití různých textů ve výuce, poukazuje na to, jak vybírat vhodné texty a jak s nimi pracovat s ohledem na věk a zkušenosti žáků. Rovněž představuje několik tradičních metod trénování paměti (např. metodu příběhu, metodu kategorizace, metodu Loci aj.) a jejich efektivní využití při práci s dětmi.

Přihláška na webinář

Činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti a využití metod trénování paměti ve výuce

Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-...

Lektorka využívá činnostního učení, tj. co nejvíce zapojit účastníky, aby si vše sami vyzkoušeli názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci zábavných textů, které odpovídají vkusu a potřebám současné generace. Vzdělávací program rozvíjí čtenářskou gramotnost jako schopnost porozumět mnoha různým typům textů vztahujícím se k nejrůznějším životním situacím, přemýšlet o jejich smyslu a umět je interpretovat. 

Po absolvování vzdělávacího programu bude pedagogický pracovník umět zábavnou a hravou formou žákům předávat vědomosti a znalosti tak, aby žák byl schopen na základě kroků doporučených učitelem sám objevovat principy a zákonitosti jazyka a písemných textů.

OBSAH

Jak vybírat vhodné texty pro rozvoj čtenářské gramotnosti s ohledem na věk a zkušenosti žáků

Inspirace pro vytváření zajímavých textů v hodinách českého jazyka aneb Hrajeme si s texty, např.
 • vytváření krátkého textu jen z jednoslabičných, dvojslabičných či trojslabičných slov
 • napsání krátkého textu, kde budou všechna slova začínat jedním písmenem apod.
Každý může být básníkem aneb učíme žáky vytvářet poezii, např.
 • upravujeme klasické říkanky
 • vytváříme limeriky (hravý poetický útvar o pěti verších s rýmovou strukturou AABBA),
 • tvoříme haiku (japonský druh poezie o třech verších, jednoduché, vhodné pro každý věk)
 • tvoříme kaligramy (báseň psaná nebo upravená do obrazu) aj.
Přehled základních metod trénování paměti s praktickými ukázkami jejich možného využití ve výuce např.:
 • metoda příběhu – metoda, při které zakomponujeme do vymyšleného příběhu všechny pojmy, které si potřebujeme zapamatovat
 • metoda kategorizace – slouží k zapamatování si mnoha pojmů, kde nezáleží na pořadí
 • metoda Loci – metoda, založená na vytvoření pomocné cesty aj.

LEKTORKA

PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ

 • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
 • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. KUNA NESE NANUK, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
 • Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český, odborná pracovnice Mluvené komunikace 
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
 • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
Termín 
Délka kurzu9:00 – 14:00
LektorkaPaedDr. Eva Schneiderová
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com