fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

ČINNOSTNÍ UČENÍ PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ANEB

JAK SE KAŽDÝ ŽÁK MŮŽE STÁT SPISOVATELEM A BÁSNÍKEM

Cílem tvůrčího webináře je poskytnout učitelům nové podněty pro práci s žáky ve výuce, dát návod jak účinně využívat činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a nabídnout inspiraci a konkrétní ukázky, jak hravou a zábavnou formou pracovat s texty v hodinách českého jazyka.

Webinář je zaměřen na praktické využití různých textů ve výuce, nabízí návod, jak vybírat vhodné texty a jak s nimi pracovat s ohledem na věk a zkušenosti žáků. Rovněž nabídne několik tradičních metod trénování paměti (např. metodu příběhu, metodu kategorizace, metodu Loci aj.) a jejich efektivní využití při práci s dětmi.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

ČINNOSTNÍ UČENÍ PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Hravý webinář, na kterém učitelé českého jazyka získají výběr z těch nejzábavnějších a nejinspirativnějších textů, her a hravých cvičení a metod trénování paměti, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ, zkušená pedagožka a úspěšná autorka vzdělávacích titulů např. KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ

Webinář poskytne účastníkům návod jak zpestřit hodiny českého jazyka pomocí zábavných her a cvičení, jak využívat slovní a deskové hry ve výuce, jak účinně využívat činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a nabídne inspiraci a konkrétní ukázky, jak hravou a zábavnou formou pracovat s texty v hodinách českého jazyka.

Po absolvování webináře bude učitel umět zábavnou a hravou formou žákům předávat vědomosti a znalosti tak, aby žák byl schopen sám objevovat principy a zákonitosti jazyka a písemných textů.

OBSAH

Jak vybírat vhodné texty pro rozvoj čtenářské gramotnosti s ohledem na věk a zkušenosti žáků

Inspirace pro vytváření zajímavých textů v hodinách českého jazyka aneb Hrajeme si s texty, např.
 • vytváření krátkého textu jen z jednoslabičných, dvojslabičných či trojslabičných slov
 • napsání krátkého textu, kde budou všechna slova začínat jedním písmenem apod.
Každý může být básníkem aneb učíme žáky vytvářet poezii, např.
 • upravujeme klasické říkanky
 • vytváříme limeriky (hravý poetický útvar o pěti verších s rýmovou strukturou AABBA),
 • tvoříme haiku (japonský druh poezie o třech verších, jednoduché, vhodné pro každý věk)
 • tvoříme kaligramy (báseň psaná nebo upravená do obrazu) aj.
Přehled základních metod trénování paměti s praktickými ukázkami jejich možného využití ve výuce např.:
 • metoda příběhu – metoda, při které zakomponujeme do vymyšleného příběhu všechny pojmy, které si potřebujeme zapamatovat
 • metoda kategorizace – slouží k zapamatování si mnoha pojmů, kde nezáleží na pořadí
 • metoda Loci – metoda, založená na vytvoření pomocné cesty aj.

LEKTORKA

PaedDr. Eva SCHNEIDEROVÁ

Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka.

 • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. KUNA NESE NANUK, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia.
 • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český.
 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka.
 • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
Termín 16.3.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka PaedDr. Eva Schneiderová
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com