fbpx

ČINNOSTNÍ UČENÍ PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

JAK SE KAŽDÝ ŽÁK MŮŽE STÁT BÁSNÍKEM NEBO SPISOVATELEM

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Hravý webinář, na kterém učitelé českého jazyka získají výběr z těch nejzábavnějších a nejinspirativnějších textů, her a hravých cvičení a metod trénování paměti, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ…

OBSAH WEBINÁŘE:

Tvůrčí webinář poskytne učitelům návod jak zpestřit hodiny českého jazyka pomocí zábavných her a cvičení, jak využívat slovní a deskové hry ve výuce, jak účinně využívat činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a nabídne inspiraci a konkrétní ukázky jak hravou a zábavnou formou pracovat s texty v hodinách českého jazyka.

Webinář je zaměřen na praktické využití různých textů ve výuce, nabízí návod, jak vybírat vhodné texty a jak s nimi pracovat s ohledem na věk a zkušenosti žáků. Rovněž nabízí několik tradičních metod trénování paměti s praktickými ukázkami jejich možného využití při práci s dětmi. Účastníci budou mít možnost si sami vše vyzkoušet názorně za pomoci zábavných textů, které odpovídají vkusu a potřebám současné generace a získají inspirace pro vytváření vlastních textů v hodinách českého jazyka.

Lektorka využívá činnostní učení, co nejvíce zapojuje účastníky, aby si hry a cvičení vyzkoušeli. Nabízí nástroje k tom, aby učitelé uměli u svých dětí a žáků probouzet zvídavost a zájem o objevování principů a zákonitostí mateřského jazyka.

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com