BLOOKET A KAHOOT! VE VÝUCE

RNDr. Jitka RAMBOUSKOVÁ

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI

Kahoot! je často používán ve školách pro vzdělávací kvízy, hry, testy a velmi rychle se stal oblíbeným nástrojem pro učitele. K velkému množství rozličných aplikací pro procvičování přibyl i Blooket. Blooket je hravější podoba Kahoot!. Zatímco Kahoot! je zaměřen především na bodované kvízy, Blooket nabízí větší rozmanitost her, kvízů a hádanek a je více zaměřen na herní prostředí s odměnami, výzvami a týmovými soutěžemi. Oba nástroje umožňují učitelům sledovat pokrok žáků, Blooket navíc nabízí více motivační prostředí a atraktivní herní možnosti.

Na workshopu si představíme aplikace na testování s velkým aktivizačním potenciálem, zaměříme se především na tvorbu vlastních materiálů a představíme si i další podobné nástroje a aplikace zaměřené na testování, hodnocení a skupinové aktivity. Vyzkoušíme si také tvorbu testových otázek pomocí umělé inteligence, která nám ušetří spoustu práce a času. Ukážeme si, jak lze do tvorby zapojit žáky a propojit procvičování s rozvojem digitálních kompetencí. 

Tvorba kvízů je hodně podobná i v ostatních testovacích aplikacích, takže poznatky využijete i jinde.

RNDr. Jitka Rambousková

rambouskova
  • lektorka, která se věnuje technologiím ve vzdělávání – využití digitálních nástrojů ve výuce, aplikace on-line pro výuku, mobilních zařízení ve výuce
  • autorka webu o využívání digitálních technologií ve školách: www.cojsemvyzkousela.cz
  • vystudovala informatiku na PřF MU v Brně a PedF UK v Praze
  • přes 20 let působí jako učitelka matematiky a informatiky
  • byla členka Národního kabinetu Informatiky a ICT
  • působí v Centru robotiky Plzeň, DigiCentrum Plzeň, NPI aj.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE