KAŽDÝ MŮŽE BÝT SPISOVATELEM ANEB AKTIVNÍ BIBLIOTERAPIE PRO ŠKOLY

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D., Bc. Lenka Josefa Baťková, Mgr. Lukáš Houdek

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Kurz si klade za cíl podpořit tvůrčí činnost žáků prostřednictvím bilbioterapeutických a psychologických technik. Cílem je vybavit učitele takovými zkušenostmi, které rozvíjejí kreativitu sebevyjádření a zlepšují komunikační dovednosti žáků prostřednictvím tvůrčího psaní. Díky vyzkoušení si jednotlivých technik si rozšíříte svůj pedagogický profil o možnost pracovat tímto způsobem se žáky. Zároveň budete mít možnost diskutovat o variantách, jak konkrétně tyto metody zapojit do výchovně-vzdělávacího procesu.

Kurz vybaví účastníky odbornými zkušenostmi, které podporují kreativitu, sebevyjádření a komunikační dovednosti žáků pomocí tvůrčího psaní. Vyzkouší si jednotlivé techniky, abyste je následně mohli aplikovat ve své pedagogické praxi.

Webinář se zaměřuje na rozvíjení využití biblioterapie v prostředí škol, vytváření podpůrného prostředí pro tvůrčí psaní žáků. Kurz také nabízí prostor pro diskusi o konkrétních možnostech a limitech zapojení těchto metod do výchovně-vzdělávacího procesu. Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků. 

TÉMATA:

 • Úvod do biblioterapie, definice, druhy, využití
 • Specifická role učitele při zařazování biblioterapeutických prvků do výuky
 • Cestopisy-ukázky širokého spektra cestopisů
 • Příprava nehodnotícího prostředí a uvolnění kreativního potenciálu žáků
  Identifikace s rolí cestovatele
 • Cestopis za 7 minut
 • Fantasy-ukázky současných fantasy knih pro děti a mládež
 • Využití technik mindfulness pro líčení fantasy prostředí
 • Detektivka-ukázky současných detektivek pro děti a mládež
 • Zápletka podle osnovy
 • Spektrum rolí a profesí autora detektivky
 • Podpora kreativity v tvorbě rozuzlení
 • Poezie-ukázky současné poezie pro děti
 • Rýmy a rýmování, limeriky
 • Tvorba lyrické básně

Lektorka: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D

  • Vysokoškolská pedagožka psychologie, autorka odborných knih, publikací a řady vědeckých článků z oblasti psychologie rodiny a vzdělávání
  • Působí na katedře psychologie FPE ZČU v Plzni, vyučuje sociální psychologii, psychopatologii a psychodiagnostiku
  • Lektoruje problematiku inkluze, komunikace s rodiči žáků, autoritu učitele, prevence syndromu vyhoření u učitelů aj. 
  • V současné době se věnuje rozvoji kreativity prostřednictvím biblioterapie 
  • Dlouhodobě realizovala studium arteterapie a muzikoterapie pro školství a sociální sféru

Lektorka: Bc. Lenka Josefa Baťková

 • Vedoucí knihovny, zaměřuje se na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti od mateřských škol až po studenty  FPE ZČU v Plzni
 • Spolupracovala s katedrou psychologie na FPE ZČU v Plzni a připravovala relaxační techniky a programy zaměřené na biblioterapii pro dospělé čtenáře
 • Vede on-line cyklus s názvem „Otisk regionu“ pro čtenáře Knihovny města Plzně
 • Lektorka se snaží neustále inovovat a přinášet nové přístupy, aby čtení bylo pro všechny zajímavé a přínosné
 • Získala Hlavní cenu a cenu diváků na mezinárodní přehlídce OKNA
 • Je členem Klubu tvořivých knihovníků

Lektor: Mgr. Lukáš Houdek

 • Lektor čtenářské gramotnosti, který rozvíjí žáky po osobnostní i odborné stránce, snaží se reflektovat rozdíly v emocionalitě mezi psaným a mluveným slovem, kriticky přistupovat ke zdrojům informací a prostřednictvím aktivizačních metod vyjadřovat pocity a dojmy žáků
 • Vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU, na níž rovněž přednáší
 • Vyučuje český jazyk a psychologii na Střední škole v Rokycanech
 • Při práci se žáky se věnuje především rozvoji jejich kreativity a tvůrčímu psaní
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE