KDO JE SKUTEČNÝ AUTOR SLEZSKÝCH PÍSNÍ
ANEB CO VÁM VE ŠKOLE NEJSPÍŠ NEŘEKLI

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Badatelský webinář, na kterém získáte výběr z těch nejzajímavějších názorů a zjištěných faktů o skutečném životě Petra Bezruče a pravém autorství Slezských písní. Poezie Petra Bezruče je v kontextu české literatury naprosto ojedinělá. Literární teoretici přicházeli a přicházejí s nejrůznějšími teoriemi, které měly vysvětlit mnoho nejasností ohledně jeho života a díla, ty však nejsou dodnes uspokojivě vysvětleny.

Proč autor skrýval svou identitu pod pseudonymem Petr Bezruč? Proč se skrýval před veřejností a záměrné překrucoval a mlžil o vlastní minulosti? Vladimír Vašek byl uzavřený, nemluvný člověk; v Místku pobýval jen 2 roky, proto není moc reálné, že by tak poznal tíživou realitu Slezska na konci 19. století skutečně do hloubky. Básně týkající se Slezska obsahují mnoho dobových reálií, které však nekorespondují s Vaškovým uváděným obdobím vzniku. Vladimír Vašek neměl hudební sluch; neměl rád hudbu a nerozuměl jí, což je zajímavý fakt, zvláště když si uvědomíme geniální melodii některých básní. Jedná se o jediné výrazné básnické dílo tohoto autora, na které již nijak nedokázal navázat. Vladimír Vašek versus Ondřej Boleslav Petr… Kdo je tedy skutečným autorem Slezských písní?

Webinář poskytne návod jak zpestřit hodiny českého jazyka a především motivovat žáky k zájmu o literaturu. Webinář povede PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. Kuna nese nanuk aneb čeština vás baví…

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE