Vymáhání dlužného školného a stravného

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

S řešením dlužného školného, stravného nebo třeba i plateb za družinu se potýká většina škol. Ředitel školy jako statutární orgán má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Z toho vyplývá jeho povinnost vymáhat dluhy, které vznikají vůči škole, a to včetně dluhů, kde nedochází k platbám ze strany zákonných zástupců. Nejúčinnější a nejjednodušší způsob je dohoda, ale jak správně postupovat v případech, kdy dohoda není možná? 

Ředitel školy musí zvolit postup, který je v souladu s právními předpisy, který umožní vymoci co nejvyšší částku (včetně případných nákladů), a který bude zároveň co nejúspornější a nejefektivnější. Vzhledem k tomu, že ředitel obvykle není právník, může v postupu při vymáhání dluhu dojít k pochybení. Jak tedy postupovat, aby vymáhání dluhů bylo co nejúčinnější? 

 • Jaké jsou první kroky při vymáhání dluhů?
 • Vymáhání pohledávky mimosoudní cestou
 • Jak postupovat v situaci, kdy dlužník nereaguje na výzvy?
 • Jaký postih může být uplatněn vůči dlužníkovi i mimo postup vymáhání dluhu?
 • Důsledky nezaplaceného školného/stravného
 • Jak dluhům předcházet?

Na tyto a další otázky odpoví tento webinář.

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
 • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
 • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
 • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE