fbpx

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - METODIKA ZÁPISŮ V TŘÍDNÍCH KNIHÁCH

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Zápisy v třídních knihách jsou často doslova noční můrou učitelek a učitelů mateřských škol. Jak se vyhnout neprůkaznému vedení třídních knih? Jak metodicky správně nastavit koncept zápisů a proč je třídní kniha tak zásadní? Na co se zaměřuje ČŠI při inspekční činnosti? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat na ryze prakticky zaměřeném webináři.

Přestože RVP pro předškolní vzdělávání ani žádná právní úprava nedefinuje zcela konkrétní požadavek na vedení zápisů v třídních knihách MŠ, jde o zcela zásadní dokument, který musí prokazatelně dokládat průběh výchovné a vzdělávací činnosti v průběhu dopoledne i odpoledne. Třídní knihu nelze považovat za formalitu, ale za důležitý dokument dokládající kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu, který podléhá kontrole ČŠI.

TÉMATA:

  • Třídní kniha a požadavky vyplývající z legislativního rámce
  • Metodika zápisu v třídních knihách
  • Nejčastější nedostatky v třídních knihách mateřských škol a jak se jim vyvarovat
  • Problematika neprůkazných zápisů v třídních knihách
  • Zpracování obsahové části

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
  • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
  • Autorka řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE