fbpx

SPECIÁLNÍ WEBINÁŘ K AKTUALIZACI A TVORBĚ ŠVP MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Stále více mateřských škol naráží v rámci inspekční činnosti ČŠI na nesoulad svých školních vzdělávacích programů s RVP pro předškolní vzdělávání. ŠVP nevzniká jednorázově na začátku školního roku, ale je vytvářen postupně. Jeho součástí jsou plánované tematické části, které spolu se záznamy o dětech odrážejí ucelený obraz o škole, o jejich dětech a o vzdělávacích procesech, které v ní probíhají. Než začneme s aktualizací nebo vytvářením ŠVP, musíme věnovat potřebný čas analýze výchozího stavu a současně stanovení vize směřování školy.

CÍL WEBINÁŘE:

Tak trochu jiný webinář zaměřený na využití aktualizace ŠVP jako nástroje komplexního rozvoje školy. Poskytneme vám kompletní metodická doporučení pro tvorbu a aktualizaci ŠVP včetně inspirací, příkladů a všeho, co v praxi oceníte. V rámci webináře poskytneme návod jak ŠVP připravit tak, aby Vám jeho zpracování přinášelo radost, motivaci a inspiraci pro další práci.

TÉMATA:

  • Školní vzdělávací program jako nástroj strategického řízení koncepce MŠ
  • Priority České školní inspekce v oblasti vzdělávacích programů a managementu škol
  • Nejčastější nedostatky školních vzdělávacích programů
  • Možnosti, limity a inspirace z pedagogické praxe
  • Praktická ukázka zpracování školního vzdělávacího programu

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
  • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
  • Autorka řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE