JAK SE ÚSPĚŠNĚ PŘIPRAVIT K RE/KONKURSNÍMU ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Z webináře bude pořízena záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH:

Vzdělávací program je určen všem zájemcům o konkurz či rekonkurz na ředitele školy/školského zařízení. 

Webinář připraví účastníky na úspěšné zvládnutí konkurzního řízení, které je základní podmínkou pro jmenování uchazeče na pracovní místo ředitele školy/školského zařízení. Účastníci si odnesou komplexní informace o podmínkách a průběhu výběrového řízení, připraví se na obvyklé otázky a typické situace během konkurzního řízení a získají ucelenou orientaci v platné legislativě z oblasti řízení školy.

Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství se zaměřením na tvorbu koncepce rozvoje školy na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí školy. Obsah kurzu vychází ze znalostí právních předpisů důležitých pro výkon funkce ředitele školy/školského zařízení, na základě kterých se budou účastníci umět orientovat v oblasti řízení školství. 

TÉMATA:
 • Platné právní předpisy týkající se konkursního řízení na ředitele školy/školského zařízení
 • Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení
 • Vyhlášení konkursu zřizovatelem
 • Požadavky ke konkursu, příprava na konkurs
 • Přehled nejdůležitějších právních předpisů potřebných pro řízení školy/školského zařízení
 • Ředitel jako lídr, manažer a vykonavatel procesu
 • Finanční řízení školy pro účastníky konkurzního řízení
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Tvorba koncepce rozvoje školy/školského zařízení
   • podklady pro tvorbu koncepce
   • analýza vnitřního a vnějšího prostředí
   • stanovení vize školy
   • jednotlivé oblasti koncepce
 • Průběh konkurzního řízení
   • prezentace účastníka při konkurzním řízení
   • časté otázky konkurzní komise a jak na ně reagovat
 • Diskuze, odpovědi na otázky

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

EU 2
 • Působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, obor školský management
 • PedF UK – lektorka kvalifikačního kurzu Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Studia  pro vedoucí pedagogické pracovníky 
 • Garantka a lektorka elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, metodička spisové služby a DS KÚ Středočeského kraje
 • Publikuje v českých i zahraničních časopisech a sbornících na téma školský management, pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR a pro Nakladatelství FORUM s.r.o.
 • Autorka knihy Správní řízení ve škole krok za krokem: Povinnosti ředitele a praktické postupy pro jejich úspěšné plnění a spoluautorka knihy Škola v dobrých rukou: Klíčové činnosti ředitele (nejen) střední školy
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE