UMĚLÁ INTELIGENCE A PRAKTICKÉ APLIKACE PRO UČITELE​

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

OBSAH WEBINÁŘE

Jak co nejefektivněji využívat aplikace a digitální nástroje pro výuku? Co je umělá inteligence a jaké jsou její dopady na vzdělávání? Dáme tipy na aplikace umělé inteligence a nástroje k aktivizaci žáků, které nevyžadují speciální vybavení. Ukážeme si využití AI k tvorbě a úpravě výukových materiálů a multimediálních obsahů: grafika, video, zvuk, při přípravě výukových hodin, cvičení, prezentací, pracovních listů, vytváření interaktivních hodin, testů a kvízů, včetně praktické ukázky tvorby výukových materiálů s využitím nástrojů AI. Dostanete tipy na zdroje hotových výukových materiálů a podkladů pro výuku a ukážeme si jak zadávat úkoly s AI.

Jak používat ChatGPT k zapojení žáků při hodinách a jak zvýšit  efektivitu výuky pomocí ChatGPT? Jaký je dopad ChatGPT a ostatních inteligentních chatů na vzdělávání? Jak mění využivání umělé inteligence vyhledávání a zpracování informací a jak to ovlivňuje způsob práce učitelů a žáků? Jak předcházet plagiátorství a motivovat žáky k samostatné tvořivé práci při práci s moderními  technologiemi?

AI přináší velké množství reálných benefitů a výhod, ale také jistá rizika – např. ochrana osobních údajů, soukromí, etické nastavení odpovědí, různá dostupnost služeb nebo „halucinace“- generování nepravdivých odpovědí tam, kde systém nezná faktograficky správnou odpověď. Jaké jsou didaktické a etické aspekty využívání AI ve výuce? 

Webinář cílí na pedagogické pracovníky všech typů škol a klade si za cíl poskytnou návod, jak nápaditě a poutavě používat moderní informační a komunikační technologie ve výuce.

Vše si budete moci vyzkoušet na počítači nebo mobilním telefonu, nebo se můžete jen tak dívat, nechat se inspirovat a přemýšlet o využití, rizicích a výhodách.

 Lektor: Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

manena1
  • Lektor, IT specialista, učitel, zaměřuje se na využívání AI a moderních technologií  ve výuce, e-learning, online vzdělávání a kybernetickou bezpečnost
  • Působil jako odborný asistent na Katedře informatiky PřF UHK, Katedře technických předmětů PdF UHK a Katedře aplikované kybernetiky UHK 
  • Autor webu o využívání digitálních technologií pro výuku: https://manena.info, videokanálu na youtube https://www.youtube.com/c/videovyuka a dalších projektů
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE