SPOLUPRÁCE ŠKOLY, RODIČŮ A OSPOD

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Vyznat se ve spleti zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů souvisejících s právy a povinnostmi školy vůči rodičům, dětem i OSPOD není jednoduché. Okamžiky, kdy se do situace s problematickým žákem vloží OSPOD, nepatří k vyhledávaným ani příjemným. Často vzniká potenciálně vypjatá atmosféra. Kdy má škola oznamovací povinnost? Co může škola od OSPOD očekávat v nejčastěji řešených situacích, jako je např. šikana, záškoláctví, návykové látky, neplnění povinného předškolního a školního vzdělávání…V čem může, má či dokonce musí být OSPOD škole nápomocen? Jaké má OSPOD vůči škole oprávnění? Co mohou naopak požadovat rodiče po škole a co škola po nich?

OSPOD nemůže aktivně vstoupit do řešení případu, pokud situace nedosáhne určitého stupně (např. záškoláctví) a pokud škola prokazatelně a zcela jednoznačně nevyčerpá své vlastní možnosti práce s rodinou. Aby byla vzájemná spolupráce OSPOD a školy efektivní, je třeba, aby škola využila všech svých zákonných možností v co nejkratší době. Pokud škola bude moci doložit, že se snažila situaci řešit, ale neúspěšně, je teprve OSPOD oprávněn se do řešení situace vložit. Nedostatečná informovanost a vzájemná nedůvěra jsou nejčastějšími důvody nepochopení mezi školou, rodiči a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Pomůžeme vám zorientovat se v právech a povinnostech těchto subjektů a nastavit si efektivní pravidla vzájemné komunikace a spolupráce. Shrneme to nejpodstatnější z legislativy a nabídneme vám konkrétní příklady z praxe, kde dochází nejčastěji k nejasnostem a sporům. Dozvíte se odpovědi na otázky, jak řešit všechny tyto výchovně a právně náročné situace. Dáme prostor i vašim zkušenostem a dotazům.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE