fbpx

VÍTEJTE V

ACADEMY EDUCATION

Akademie profesního
rozvoje a vzdělávání

MOLEKULY AE

PODPORUJEME ROZVOJ PROFESIONÁLŮ

01

Zvyšování profesní připravenosti řídících a pedagogických pracovníků

02

Zkoušky a přípravné kurzy profesních kvalifikací NSK,
rekvalifikační kurzy

03

Osobní, kariérní a profesní koučink pro firmy, jednotlivce a školy

04

Mimosoudní řešení sporů a konfliktů, mediace ve školách

01 | PROFESNÍ KVALIFIKACE

Zkoušky a přípravné kurzy profesních kvalifikací NSK,
rekvalifikační kurzy

02 | METODICKÁ PODPORA ŠKOL

Zvyšování profesní připravenosti řídících a pedagogických pracovníků

03 | COACHING ACADEMY

Osobní, kariérní a profesní koučink pro firmy, jednotlivce a školy

04 | MEDIACE

Mimosoudní řešení sporů a konfliktů, mediace ve školách

OVĚŘOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

owl

Æ|ACADEMY EDUCATION

Jsme akreditovanou a autorizovanou vzdělávací institucí MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Nabízíme příravné kurzy k úspěšnému složení zkoušek profesních kvalifikací. Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace, který odpovídá úrovni  Evropského rámce kvalifikací EQF a EUROPASS European Qualifications Framework  prokazující dosaženou úroveň vzdělání dle EQF a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED.

https://www.narodnikvalifikace.cz/

Profesní kvalifikace

Autorizovaná osoba MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaš se se na přípravný kurz a zkoušku a staň se mezinárodně certifikovaným lektorem a manažerem vzdělávání.

Profesní kvalifikace

Autorizovaná osoba MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaš se se na přípravný kurz a zkoušku a staň se mezinárodně certifikovaným lektorem a manažerem vzdělávání.

Metodická podpora škol a školských zařízení

owl

Æ|ACADEMY EDUCATION

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT. Zvyšujeme profesní připravenost řídících a dalších pedagogických pracovníků. Školám poskytujeme metodickou podporu, nabízíme akreditované vzdělávací programy, poskytujeme právní poradenství a odborné konzultace v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zajišťujeme pomoc při zpracování povinné školní dokumentace a pomáháme s řešením konfliktních situací uvnitř škol.

AE logo_owl

AKADEMIE PROFESNÍHO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem naší vzdělávací instituce je podílet se na realizaci systémových změn v oblasti vzdělávání, pomáhat s profesním rozvojem široké veřejnosti a poskytovat metodickou podporu školám. Naším cílem je, aby tuto vzdělávací instituci tvořili odborníci na různé oblasti vzdělávání a podařilo se nám zapojit do profesního rozvoje a vzdělávání co nejširší spektrum osobností. Poskytujeme komplexní nabídku vzdělávacích služeb, odbornou podporu a snažíme se operativně reagovat na aktuální a specifické potřeby vzdělávání.

Našim záměrem je nabídnout podporu těm, kdo se odhodlali k systémovým změnám v oblasti vzdělávání a reálně se do nich pustili. Spolupracujeme s odborníky z praxe a se známými osobnosti z řad vědeckých a akademických pracovníků a dalšími osobnostmi, kteří se aktivně podílejí na občanském životě a pomáhají nám tak prosazovat změny v pohledu na vzdělávání sdílením svých profesních i osobních zkušeností.

Jsme tým odborníků pro profesní a osobnostní růst

NAŠE PROFESNÍ KVALIFIKACE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY​