Manažer dalšího vzdělávání
Zkouška
Lektor dalšího vzdělávání

ZKOUŠKA MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

kód profesní kvalifikace: 75-021-T | č.j. autorizace: MSMT-31080/2019

Profesní zkouškou získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení dle profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí. Určeno především pro HR pracovníky, manažery vzdělávání, koordinátory vzdělávání a vzdělávacích akcí a lektory.

SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Ke zkoušce bude připraveno 10 případových studií, které zahrnují konkrétní případy, na kterých se ověřují kompetence. Uchazeč si vybere 2 až 3 z nich a v návaznosti na teoretické znalosti navrhne řešení podle požadavků kritérií hodnotícího standardu NSK. Příklady případových studií: firma potřebující vzdělávat zaměstnance v nových technologiích, Úřad práce realizující rekvalifikace, ambiciózní jednotlivec, který chce zvýšit své šance na dobré uplatnění, žena končící mateřskou dovolenou aj.

 • pro uchazeče bude připravena videoukázka nebo modelová situace vzdělávací činnosti lektora o délce 2-4 minuty, která bude obsahovat nevhodně zvolenou vzdělávací metodu, vzdělávací prostředek, verbální projev apod. - zhodnotí vedení výuky lektorem a uvede jeho chyby
 • charakterizuje zásady pro složení kvalitního lektorského týmu, jeho motivaci a profesní rozvoj
 • předvede rozhovor se zájemcem o pozici lektora v konkrétní vzdělávací organizaci
 • připraví si nabídku vzdělávání pro konkrétní typ klienta
 • odprezentuje svůj vzdělávací program zaměřený na vybranou cílovou skupinu (stanoví cíle vzdělávání, sestaví rámcový vzdělávací obsah, jeho strukturu, způsob evaluace)
 • zpracuje časový plán realizace vzdělávacího programu pro určité časové období – složení lektorského týmu a jeho časové možnosti, kapacitu, počet a technické vybavení učeben, počty zájemců o kurzy atd.
 • prokáže orientaci v legislativním prostředí vzdělávání dospělých a postupy vedoucí k získání akreditací vzdělávacích programů a vzdělávací instituce
 • charakterizuje základní principy tvorby podnikové strategie vzdělávací instituce, sestaví finanční rozpočet a uvede možná rizika fungování, včetně vyhodnocení
 • posoudí provádění marketingu ve vzdělávání – tvorba marketingové strategie, aktuální marketingové trendy, podmínky jejich efektivního využití, analýza vzdělávacích potřeb,
 • naplánuje kroky potřebné pro vytvoření a realizaci jím vybraného typu distančního vzdělávání – např. webinář, e-learning, cloud, LMS (systémy pro řízení učení), MOOC (masové otevřené on-line kurzy), mobilní technologie ve vzdělávání apod.
 • provede evaluaci a hodnocení vzdělávací akce na konkrétním případě

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Manažer dalšího vzdělávání (kód: 75-021-T). Více informací zde...  NSK

STRUKTURA PROFESNÍ ZKOUŠKY:
 • příprava 120 min
 • ústní ověření teoretických znalostí 15-20 minut
 • praktické předvedení kompetencí na případových studií 120 min (písemné a ústní)
 • prostor pro případné dotazy komise
 • Doba trvání zkoušky: příprava - 2 hod., zkouška – 2,15 hod.

Profesní kvalifikace: Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T)
Termíny zkoušek: PRAHA: 17.6., 29.7., 12.8., 23.9.

PLZEŇ:  19.6., 31.7., 14.8., 25.9.

Cena:

6.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky přípravného kurzu je cena zkoušky 2.000 Kč

Garant:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA – autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání MŠMT

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Manažer dalšího vzdělávání, kód 75-021-T, odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCEDInfo

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno