Lektor dalšího vzdělávání
Zkouška
Lektor dalšího vzdělávání

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

kód profesní kvalifikace: 75-001-T | č.j. autorizace: MSMT-31080/2019

Profesní zkouškou získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), které odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7 podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCED. Europass umožňuje absolventům rychleji se uplatnit na pracovním trhu v zahraničí.

SPECIFIKACE ZKOUŠKY:

Písemné ověření probíhá formou písemného testu, tj. výběrem z možností odpovědí, otevřených otázek ze základů andragogiky a didaktiky (kritéria a) až d) hodnotícího standartu Orientace v základní terminologii, didaktiky, hodnocení). Ústní ověření pak obhajobou předem připraveného vzdělávacího programu, reálnou ukázkou vlastní výuky (prezentace) a předvedením lektorských dovedností na konkrétní modelové situaci. Test obsahuje 30 otázek. Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek. Úspěšné splnění testu je podmínkou pro celkové hodnocení uchazeče stupněm splnil.

Student zpracuje ke zkoušce modelový vzdělávací program. Návrh musí obsahovat název kurzu, cílovou skupinu (dle možnosti odborného zaměření uchazeče i pro skupinu 55+) a osnovu kurzu. Po schválení autorizovanou osobou uchazeč zpracuje požadované podklady pro modelový vzdělávací program a zašle je v elektronické podobě autorizované osobě. Uchazeč dle zpracovaného minutového scénáře pak předvede ukázkovou hodinu.

UCHAZEČ SI KE ZKOUŠCE PŘIPRAVÍ:
 • Vzdělávací program v délce 4 vyučovacích hodin – název programu, vzdělávací cíle, osnovu kurzu, očekávané kompetence účastníků
 • Učební plán rozepsaný do minutového scénáře – jednotlivá podtémata, dílčí vzdělávací cíle, minutovou dotaci, formu vzdělávání, vhodné didaktické pomůcky a metody vzdělávání, informační zdroje, materiálně-technické zázemí
 • Prezentaci s ukázkou vlastní výuky – např. rozbor příkladu z praxe
 • Ukázku interakce s účastníky kurzu – zapojení účastníku do výuky, zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením
 • Ukázku práce se specifickými skupinami dospělých, zejména skupinou 55+
 • Učební texty v rozsahu min. 2 stran
 • Zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení
 • Evaluační dotazník pro vzdělávací akci – hodnocení programu, lektora, pomůcek, kvality výuky, metody hodnocení

STRUKTURA PROFESNÍ ZKOUŠKY:
 • příprava 15 min
 • test 20 minut
 • obhajoba předem připraveného vzdělávacího programu: 25 min.
 • reálná ukázka vedení části kurzu (vzdělávacího programu): min. 45 min
 • obhajoba minutového scénáře: 10 min
 • prověření lektorských dovedností na modelové situaci: 20 min.
 • prostor pro případné dotazy komise
 • celková doba trvání zkoušky 2 h

Kompetence uchazeče u zkoušky se ověřují v souladu s požadavky hodnotícího standardu NSK Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T). Více informací zde...  NSK


Profesní kvalifikace:

Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

Termíny zkoušek:

PRAHA: 24. 6., 22. 7., 19. 8., 16. 9.

PLZEŇ: 26. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9.

Cena:

4.000 Kč

Poznámka:

Pro účastníky přípravného kurzu je zkouška v ceně kurzu.

Garant:

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Místo konání:

SMVV, s.r.o., Michelská 12, Praha 4

Certifikáty:

Osvědčení profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T , odpovídá úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF 7
Europass - dodatek k osvědčení prokazující dosaženou úroveň vzdělání Evropského rámce kvalifikací EQF a mezinárodní klasifikace ISCEDInfo

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno