Služby pro školy a školská zařízení
Semináře
ŠZ

Správní řízení v praxi ředitelů škol a školských zařízeních

Č.j. akreditace: MSMT-33494/2019-1

Seminář je orientován na správní řízení činnosti škol a školských zařízeních se zaměřením na rozhodovací praxi ředitelů doplněnou o ukázky meritorních rozhodnutí. Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v praxi a na pozadí konkrétních příkladů a s využitím vybrané judikatury Nejvyššího správního soudu představit jednotlivé kroky správního řízení při rozhodování o právech a povinnostech dětí a žáků podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Zároveň bude podán přehled možných správních úkonů ředitelů, objasněno postavení škol jako správních orgánů a uvedeny příklady dobré praxe. Program reflektuje změny školských právních předpisů nedávné doby a změny školských právních předpisů, které nastanou v nejbližší době a mají návaznost na průběh správního řízení.

Ředitelé škol a školských zařízeních si na modelových situacích, příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a platné legislativy osvojí jednotlivé kroky správního řízení při řešení konkrétních situací z praxe.

Garant a lektor: JUDr. Ivana Slavíková, lektorka působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.

Info

Academy Education, s.r.o.

     Na Stárce 946/7, Praha 5 - Košíře, 150 00
  info@academyeducation.cz
    +420 755 155 079 
   Dat. schránka:78ybw5d
     IČ:  08446466
    Bankovní  spojení: 2401680392/2010

Školící   místa

PRAHA:
Ovocný trh 572/11, Praha 1
SMVV Michelská 12, Praha 4
PLZEŇ:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 2, Plzeň
BRNO:
Edutica, s.r.o., Masarykova 32, Brno